Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-047/11-00 Planu rozwoju eksportu dla Firmy Zbigniew Rastabiga – IT Training and Consulting

POIG.06.01.00-12-047/11-00 Planu rozwoju eksportu dla Firmy Zbigniew Rastabiga – IT Training and Consulting

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-047/11-00

Tytuł projektu: Planu rozwoju eksportu dla Firmy Zbigniew Rastabiga – IT Training and Consulting

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Zbigniew Rastabiga – IT Training and Consulting

NIP beneficjenta: 9371938432

Kod pocztowy: 31-958

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-08-007/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy REMIX S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-007/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy REMIX S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Gmina: Świebodzin

Wartość ogółem: 618670

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: REMIX S.A.

NIP beneficjenta: 9271694143

Kod pocztowy: 66-200

Miejscowość: Świebodzin

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014śoi, balatonlelle, jak zarejestrować działalność, jak zaciągnąć się do wojska, odzyskiwanie hasła, rozliczenie delegacji zagranicznej kurs, turystyka kulturowa, bumbumkowe nauczanki, zus infolinia tarcza, nawigacja terestryczna, instrukcja bhp przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin, ulga podatkowa w 2018, handel hurtowy i detaliczny, podatek od osób prawnych 2017, gdzie wymienić uszkodzony banknot dolarowy…