Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-044/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy STYLER

POIG.06.01.00-12-044/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy STYLER

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-044/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy STYLER

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 411760

Wydatki kwalifikowalne: 411760

Dofinansowanie: 309320

Dofinansowanie UE: 262922

Nazwa beneficjenta: STYLER GRZEGORZ LITEWKA. SZYMON ROMANIEWSKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 9441795269

Kod pocztowy: 31-408

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.06.01.00-02-118/12-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Firmę Gudepol

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-118/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Firmę Gudepol

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Legnica

Gmina: M. Legnica

Wartość ogółem: 225314.9

Wydatki kwalifikowalne: 225314.9

Dofinansowanie: 115627.45

Dofinansowanie UE: 98283.33

Nazwa beneficjenta: ROMAN RYZNAR GUDEPOL

NIP beneficjenta: 6911651952

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-06-003/09-00 iFun4all: promocja usług oraz gotowych produkcji multimedialnych na rynku międzynarodowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-003/09-00

Tytuł projektu: iFun4all: promocja usług oraz gotowych produkcji multimedialnych na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 12200

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: iFun4all spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 7123162844

Kod pocztowy: 20-078

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/15/2009


POIG.06.01.00-04-040/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa AVITA Sławomir Rutz.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-040/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa AVITA Sławomir Rutz.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Osielsko

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: AVITA Sławomir Rutz

NIP beneficjenta: 5540462600

Kod pocztowy: 85-557

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010pogoda podebłocie, prezes sądu najwyższego, prawo rzeczowe, zz kadra pgnig, łączenie i oczyszczanie itemów, zewnętrznym, formy prowadzenia działalności gospodarczej w polsce, własność intelektualna, mks perła lublin, próbna matura 2020, przelew po angielsku, przetwórstwo spożywcze, kalenarz, plexus sacralis…