Małopolskie,  Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski,  Tarnów

POIG.06.01.00-12-042/12-05 Rozwój firmy PROJECT TEAM poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

POIG.06.01.00-12-042/12-05 Rozwój firmy PROJECT TEAM poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-042/12-05

Tytuł projektu: Rozwój firmy PROJECT TEAM poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów

Gmina: M. Tarnów

Wartość ogółem: 267197.34

Wydatki kwalifikowalne: 267197.34

Dofinansowanie: 137348.67

Dofinansowanie UE: 116746.36

Nazwa beneficjenta: Firma Doradczo-Consultingowa „”Project Team”” Agnieszka Lewandowska

NIP beneficjenta: 8732878373

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: Tarnów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-10-082/10-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Klotho S.C.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-082/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Klotho S.C.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 376390

Wydatki kwalifikowalne: 376390

Dofinansowanie: 188195

Dofinansowanie UE: 159965.75

Nazwa beneficjenta: Klotho S.C. Anna Gruszczyńska. Marcin Zwierz

NIP beneficjenta: 7692154644

Kod pocztowy: 97-400

Miejscowość: Bełchatów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.06.01.00-10-070/11-01 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Cornette Underwear

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-070/11-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Cornette Underwear

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Cornette Underwear

NIP beneficjenta: 8271770760

Kod pocztowy: 98-200

Miejscowość: Sieradz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2011

Data zakończenia realizacji: 2/15/2012


POIG.06.01.00-12-021/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Comodita

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-021/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Comodita

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Wadowice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Comodita – Tomasz Grodecki

NIP beneficjenta: 5511645829

Kod pocztowy: 34-130

Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-04-038/13-02 Rozwój przedsiębiorstwa PARTNER poprzez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-038/13-02

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa PARTNER poprzez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 491880

Wydatki kwalifikowalne: 491880

Dofinansowanie: 369535

Dofinansowanie UE: 314104.75

Nazwa beneficjenta: PARTNER – PAWEŁ SKIBICKI

NIP beneficjenta: 8930005504

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-08-013/13-02 Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę CAPIRA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-013/13-02

Tytuł projektu: Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę CAPIRA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 500320

Wydatki kwalifikowalne: 500320

Dofinansowanie: 375865

Dofinansowanie UE: 319485.25

Nazwa beneficjenta: CAPIRA K. MAŁYSKA SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 9291779919

Kod pocztowy: 65-735

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015cechy kultury, wytyczona droga krzyżówka, ilość ukraińców w polsce 2018, aleksandra herbst, egipt położenie, wskaźniki zadłużenia interpretacja, godlewska goła, własna działalność gospodarcza krok po kroku, narzędzia public relations, zosia stosuje zapis który bardzo jej ułatwia trudniejsze zamiany jednostek, mapa z punktu a do b, moda polska, piosenki francuskie youtube, osoba prawna definicja, tomków, studia podyplomowe logopedia poznań, stolica rpa krzyżówka, prawo zamóień publicznych…