Byszyce,  Małopolskie,  Powiat wielicki

POIG.06.01.00-12-039/12-00 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w FHU „APLA” Karol Suder

POIG.06.01.00-12-039/12-00 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w FHU „APLA” Karol Suder

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-039/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w FHU „APLA” Karol Suder

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Wieliczka

Wartość ogółem: 237300

Wydatki kwalifikowalne: 237300

Dofinansowanie: 122400

Dofinansowanie UE: 104040

Nazwa beneficjenta: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „APLA” KAROL SUDER

NIP beneficjenta: 6831860085

Kod pocztowy: 32-020

Miejscowość: Byszyce

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-12-002/13-02 Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę LEBER

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-002/13-02

Tytuł projektu: Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę LEBER

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Zabierzów

Wartość ogółem: 528491.06

Wydatki kwalifikowalne: 528491.06

Dofinansowanie: 396993.29

Dofinansowanie UE: 337444.29

Nazwa beneficjenta: LEBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772225417

Kod pocztowy: 32-080

Miejscowość: ZABIERZÓW

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015formatowanie pracy licencjackiej umcs, brak zwrotu pieniędzy za zwrócony towar, marazm w literaturze, jak reklamować usługę w orange, www mistrzowie, piekarczyk, rpa godło, antycypując, www.trwam na żywo, www.tvp.info, problem decyzyjny, stypendium rządu francuskiego, izabeli, instruktor gimnastyki korekcyjnej, kto może nabyć ziemię rolną, nc g…