Białka,  Małopolskie,  Powiat suski

POIG.06.01.00-12-032/13-02 Rozwój firmy Wooden Story poprzez eksport

POIG.06.01.00-12-032/13-02 Rozwój firmy Wooden Story poprzez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-032/13-02

Tytuł projektu: Rozwój firmy Wooden Story poprzez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat suski

Gmina: Maków Podhalański

Wartość ogółem: 469232.81

Wydatki kwalifikowalne: 461232.81

Dofinansowanie: 346164.6

Dofinansowanie UE: 294239.91

Nazwa beneficjenta: Wooden Story Wiesław Borowy

NIP beneficjenta: 5520000405

Kod pocztowy: 34-220

Miejscowość: Białka

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat suski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-08-020/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy 4sytem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-020/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy 4sytem

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 313922

Wydatki kwalifikowalne: 313922

Dofinansowanie: 235825.36

Dofinansowanie UE: 200451.55

Nazwa beneficjenta: 4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9291660561

Kod pocztowy: 65-034

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-012/09-03 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla Darymex Sp.jawna elementem zwiększenia przychodów z tytułu eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-012/09-03

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla Darymex Sp.jawna elementem zwiększenia przychodów z tytułu eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Brzeszcze

Wartość ogółem: 14640

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: Darymex D.Gruca i R.Rączka Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6520005389

Kod pocztowy: 32-620

Miejscowość: Brzeszcze

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009stawka godzinowa na umowę zlecenie, tona ile to kg, rachunek imienny wzór, wyjaśnij dlaczego pierwsze cywilizację powstały nad wielkimi rzekami, bieńkowski, jak długo trwa covid, dyletant krzyżówka, 1 rewolucja przemysłowa, marek ptak matematyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych pdf, uwiezione sezon 6, konta ftp, alfred freyer, jeden z braci który założył na południu własne państwo, drag along, opis przedsięwzięcia przykład, parp 1.1.2…