Małopolskie,  Nowy Sącz,  Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

POIG.06.01.00-12-027/13-03 WDROŻENIE STRATEGII EKSPORTOWEJ DLA HUMANEO

POIG.06.01.00-12-027/13-03 WDROŻENIE STRATEGII EKSPORTOWEJ DLA HUMANEO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-027/13-03

Tytuł projektu: WDROŻENIE STRATEGII EKSPORTOWEJ DLA HUMANEO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 401865.5

Wydatki kwalifikowalne: 381865.5

Dofinansowanie: 287024.12

Dofinansowanie UE: 243970.5

Nazwa beneficjenta: HUMANEO

NIP beneficjenta: 7343157319

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: NOWY SĄCZ

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/7/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.06.01.00-10-050/13-03 Rozwój przedsiebiorstwa KAROŃ poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-050/13-03

Tytuł projektu: Rozwój przedsiebiorstwa KAROŃ poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Mazowiecki – miasto

Wartość ogółem: 290500

Wydatki kwalifikowalne: 290500

Dofinansowanie: 216435.64

Dofinansowanie UE: 183970.29

Nazwa beneficjenta: „KAROŃ” Zakład Produkcyjny Wojciech Karoń

NIP beneficjenta: 7731496203

Kod pocztowy: 97-200

Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/18/2015


POIG.06.01.00-12-016/10-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu Firmy ITsys

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-016/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu Firmy ITsys

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Łukasz Guzik ITsys

NIP beneficjenta: 6762219071

Kod pocztowy: 30-377

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.01.00-10-030/11-00 Rozwój działalności eksportowej spółki poprzez opracowanie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-030/11-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej spółki poprzez opracowanie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Zero Ryzyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7252028711

Kod pocztowy: 90-159

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-10-029/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Optomer – Julian Meller Zdzisław Rzetelski sp.j.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-029/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Optomer – Julian Meller Zdzisław Rzetelski sp.j.”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 423370.72

Wydatki kwalifikowalne: 423370.72

Dofinansowanie: 318111.95

Dofinansowanie UE: 270395.15

Nazwa beneficjenta: „Optomer – Julian Meller Zdzisław Rzetelski spółka jawna”

NIP beneficjenta: 7260129295

Kod pocztowy: 91-214

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015langiewicza lublin, wejście lpt, permedia, układy scalone oznaczenia, odpowiedzi biologia 2018, dyrektywa, widowisko rewiowe hasło do krzyżówki, kompetencje przykłady, xxi, droga jednojezdniowa i dwujezdniowa, jesli 3*10 do 4, zwierzenia, szkoła podstawowa 43 lublin, curia…