Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-027/09-03 Rozwój eksportu firmy MTCE Media sp. z o.o. w oparciu o terminal Laneo

POIG.06.01.00-12-027/09-03 Rozwój eksportu firmy MTCE Media sp. z o.o. w oparciu o terminal Laneo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-027/09-03

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy MTCE Media sp. z o.o. w oparciu o terminal Laneo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MTCE Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762248799

Kod pocztowy: 31-035

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009


POIG.06.01.00-12-022/11-03 Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie F.H. POLEX

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-022/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie F.H. POLEX

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 140061.79

Wydatki kwalifikowalne: 140061.79

Dofinansowanie: 70030.89

Dofinansowanie UE: 59526.25

Nazwa beneficjenta: F.H. POLEX Alicja Tutajewska

NIP beneficjenta: 6790002840

Kod pocztowy: 31-961

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/4/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013


POIG.06.01.00-04-062/10-00 Rozwój firmy QBIK Mikołajewski Andrzej poprzez eksport.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-062/10-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy QBIK Mikołajewski Andrzej poprzez eksport.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: QBIK Mikołajewski Andrzej

NIP beneficjenta: 5561169199

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.01.00-12-021/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PROMEXPO Marcin Mus

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-021/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PROMEXPO Marcin Mus

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 484202

Wydatki kwalifikowalne: 482944.2

Dofinansowanie: 362708.15

Dofinansowanie UE: 308301.92

Nazwa beneficjenta: PROMEXPO Marcin Mus

NIP beneficjenta: 6781550157

Kod pocztowy: 30-390

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015prezes zus adres, uwięzione sezon 4, strategie sprzedaży, paiz gov pl, społeczna, ustawa o prawie autorskim 1994, lub, compleo katowice, oprogramowanie oem (original equipment manufacturer) przypisane jest do, pakis kursy, pv sol cena, myślenie dywergencyjne, łamanie praw człowieka w polsce prezentacja, zbigniew panek, dr ewa kurek, pigułka gwa działanie, imię ukochanej dyzmy, akademia parp, kurs adr sosnowiec, python kurs pdf, piramida płci i wieku, jak usunąć brand plusa…