Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-026/09-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby zwiększenia skali działalności eksportowej Firmy Agrarius Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-12-026/09-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby zwiększenia skali działalności eksportowej Firmy Agrarius Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-026/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby zwiększenia skali działalności eksportowej Firmy Agrarius Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Agrarius Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6792900744

Kod pocztowy: 30-705

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-08-024/13-03 Wejście na rynek niemiecki jako rozszerzenie i dywersyfikacja działalności spółki Partner

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-024/13-03

Tytuł projektu: Wejście na rynek niemiecki jako rozszerzenie i dywersyfikacja działalności spółki Partner

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Szprotawa

Wartość ogółem: 548571.72

Wydatki kwalifikowalne: 532449.41

Dofinansowanie: 207476.78

Dofinansowanie UE: 176355.26

Nazwa beneficjenta: Partner Krzysztof Knap Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9241858367

Kod pocztowy: 67-300

Miejscowość: Szprotawa

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.06.01.00-10-108/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-108/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Pabianice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7311431510

Kod pocztowy: 95-200

Miejscowość: Pabianice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/5/2012

Data zakończenia realizacji: 9/4/2012


POIG.06.01.00-10-031/11-00 Rozwój eksportu Studia 89 Roberta Biesagi poprzez opracowanie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-031/11-00

Tytuł projektu: Rozwój eksportu Studia 89 Roberta Biesagi poprzez opracowanie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Indywidualna Praktyka Lekarska Studio89 Robert Biesaga

NIP beneficjenta: 9471751756

Kod pocztowy: 92-332

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011ubezpieczenie tymczasowe, upiecia 2020, zakładanie działalności gospodarczej, co robisz, słoń pss tekst, zdrowa woda, business english, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, techniki cieniowania włosów, delikt konstytucyjny, tanga, dotacje z unii, wysocki, polska wschodnia dotacje, nauki pomocnicze historii, marpol ignatki, kierunkowy niemcy, klasyfikacja modeli ekonometrycznych…