Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-020/09-03 Eksport usług medycznych jako czynnik poprawy konkurencyjności Europejskiego Banku Krwi Pępowinowej MACIERZYŃSTWO Spółka z o.o.

POIG.06.01.00-12-020/09-03 Eksport usług medycznych jako czynnik poprawy konkurencyjności Europejskiego Banku Krwi Pępowinowej MACIERZYŃSTWO Spółka z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-020/09-03

Tytuł projektu: Eksport usług medycznych jako czynnik poprawy konkurencyjności Europejskiego Banku Krwi Pępowinowej MACIERZYŃSTWO Spółka z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Bank Krwi Pępowinowej MACIERZYŃSTWO Spółka z o.o. Sp. k

NIP beneficjenta: 9451993048

Kod pocztowy: 31-752

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.06.01.00-10-065/10-00 Rozwój eksportu usług firmy INVENT-SERVICE Krzysztof Grzybowski.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-065/10-00

Tytuł projektu: Rozwój eksportu usług firmy INVENT-SERVICE Krzysztof Grzybowski.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: INVENT-SERVICE Krzysztof Grzybowski

NIP beneficjenta: 7321868935

Kod pocztowy: 95-100

Miejscowość: Zgierz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/21/2010

Data zakończenia realizacji: 12/20/2010scenariusz gry komputerowej, ludzi, kubix zielona góra, slawista, zał 15 ustawy o vat, darmowe kursy online 2020, uwafa, viii lo lublin, poniemieckie mapy melioracyjne, normy budowlane pdf, teatr roma aida, na podstawie tekstu poznanej lektury uzupełnij tabelę odpowiednimi przykładami, definicja środowiska, wniosek o kapitał obrotowy, lublin komputery…