Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-008/09-01 Paszport do eksportu firmy SKALIA 2009 – etap 1.

POIG.06.01.00-12-008/09-01 Paszport do eksportu firmy SKALIA 2009 – etap 1.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-008/09-01

Tytuł projektu: Paszport do eksportu firmy SKALIA 2009 – etap 1.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 2000

Wydatki kwalifikowalne: 1639

Dofinansowanie: 1311.2

Dofinansowanie UE: 1114.52

Nazwa beneficjenta: SKALIA MIECZYSŁAW PIECHOTA

NIP beneficjenta: 8671437082

Kod pocztowy: 30-081

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


POIG.06.01.00-10-031/12-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla WZS WIEDENT Sp. J.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-031/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla WZS WIEDENT Sp. J.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 119000

Wydatki kwalifikowalne: 119000

Dofinansowanie: 59500

Dofinansowanie UE: 50575

Nazwa beneficjenta: Wytwórnia Zębów Sztucznych „WIEDENT” L. Wieteska-Baron. L. Wieteski Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7271019908

Kod pocztowy: 94-104

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/10/2012

Data zakończenia realizacji: 12/9/2014


POIG.06.01.00-02-062/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy NBC SP. Z O.O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-062/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy NBC SP. Z O.O.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: NBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8971735406

Kod pocztowy: 53-508

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.06.01.00-12-005/13-03 Rozwój działalności eksportowej firmy TOKATO poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-005/13-03

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy TOKATO poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów

Gmina: M. Tarnów

Wartość ogółem: 395399.2

Wydatki kwalifikowalne: 395399.2

Dofinansowanie: 294264.36

Dofinansowanie UE: 250124.7

Nazwa beneficjenta: TOKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8722108886

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: TARNÓW

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


POIG.06.01.00-08-007/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy REMIX S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-007/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy REMIX S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Gmina: Świebodzin

Wartość ogółem: 618670

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: REMIX S.A.

NIP beneficjenta: 9271694143

Kod pocztowy: 66-200

Miejscowość: Świebodzin

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014księga podatkowa, rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady z dnia 27 kwietnia 2016, textowo, rynek lokalny, zus cieszyn kontakt, niebezpieczny henryk kreskoweczki zone, wolność a odpowiedzialność rozprawka przedwiośnie, kurs euro kalisz, terytorium państwa, akacja, przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy, centrum bezpieczeństwa ruchu drogowego, gazeta. pl, reprezentatywność próby badawczej, odzysk odpadów, grodzieńszczyzna, zarządzanie wiedzą, slawista, psychologia pracy i organizacji pdf, wystawca weksla, ustawa prawo konsumenckie, macierz ryzyka excel, szparować…