Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-005/10-01 Rozwój eksportu

POIG.06.01.00-12-005/10-01 Rozwój eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-005/10-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12450

Wydatki kwalifikowalne: 12450

Dofinansowanie: 9960

Dofinansowanie UE: 8466

Nazwa beneficjenta: Smolicz Hanna Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ..Ilumni”

NIP beneficjenta: 9251940194

Kod pocztowy: 31-209

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/20/2010

Data zakończenia realizacji: 8/19/2010


POIG.06.01.00-06-019/11-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla M – CONCEPT Marcin Bochen

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-019/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla M – CONCEPT Marcin Bochen

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: M – CONCEPT Marcin Bochen

NIP beneficjenta: 5632063902

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2011

Data zakończenia realizacji: 3/15/2012


POIG.06.01.00-10-036/11-00 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy ArCADiasoft Chudzik Sp. j.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-036/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy ArCADiasoft Chudzik Sp. j.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ARCADIASOFT Chudzik Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7251676810

Kod pocztowy: 90-057

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/10/2011


POIG.06.01.00-04-072/12-02 Wdrożenie PRE dla firmy GlobProc sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-072/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie PRE dla firmy GlobProc sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 412500

Wydatki kwalifikowalne: 412500

Dofinansowanie: 210000

Dofinansowanie UE: 178500

Nazwa beneficjenta: GlobProc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9562299807

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2013

Data zakończenia realizacji: 12/29/2015


POIG.06.01.00-04-063/10-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy mLife Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-063/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy mLife Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: mLife Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213362936

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.06.01.00-10-029/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Neks Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-029/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Neks Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Neks Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7321976323

Kod pocztowy: 95-100

Miejscowość: Dąbrówka Wielka

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/8/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010do kiedy trwa rok szkolny, senat, prawo umcs, pkb nominalny, specjalista ds exportu, cytat w przypisie, wojewódzki urząd pracy tarcza antykryzysowa, wykorzystanie funduszy unijnych, dron mapa, biznes plan kawiarni pdf, bodek, kraje skandynawskie prezentacja, energia sygnału dyskretnego, czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, incoterms 2010 pl, elin ulotka pdf, biuro projektowe lublin, olszewski paweł, usos us, fizyka wykonujemy pomiary powtórzenie, umiemy żyć obok zła…