Łódzkie,  Pabianice,  Powiat pabianicki

POIG.06.01.00-10-082/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy VICTORY-SPORT PROMOCJA SP. Z O.O.

POIG.06.01.00-10-082/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy VICTORY-SPORT PROMOCJA SP. Z O.O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-082/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy VICTORY-SPORT PROMOCJA SP. Z O.O.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Pabianice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „VICTORY-SPORT PROMOCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7272420636

Kod pocztowy: 95-200

Miejscowość: Pabianice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.06.01.00-08-027/13-04 Wdrożenie strategii eksportowej w firmie P.W. MAXIMUS Piotr Maksymów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-027/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej w firmie P.W. MAXIMUS Piotr Maksymów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Kargowa

Wartość ogółem: 535349.79

Wydatki kwalifikowalne: 530349.79

Dofinansowanie: 397762.34

Dofinansowanie UE: 338097.98

Nazwa beneficjenta: P.W. MAXIMUS Piotr Maksymów

NIP beneficjenta: 9231194457

Kod pocztowy: 66-120

Miejscowość: Kargowa

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-10-057/12-02 Rozwój firmy Doradztwo Tomasz Wróblewski poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-057/12-02

Tytuł projektu: Rozwój firmy Doradztwo Tomasz Wróblewski poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Łanięta

Wartość ogółem: 338325.5

Wydatki kwalifikowalne: 338325.5

Dofinansowanie: 169162.75

Dofinansowanie UE: 143788.33

Nazwa beneficjenta: Doradztwo Tomasz Wróblewski TW Cosulting

NIP beneficjenta: 7752470692

Kod pocztowy: 99-306

Miejscowość: Łanięta

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2013

Data zakończenia realizacji: 6/14/2015


POIG.06.01.00-04-027/12-06 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Z.L.P Trokotex Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-027/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Z.L.P Trokotex Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 162299.27

Wydatki kwalifikowalne: 162299.27

Dofinansowanie: 81149.63

Dofinansowanie UE: 68977.18

Nazwa beneficjenta: Trokotex Ploymer Group Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8790169245

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014fabuła a akcja, podatki bezpośrednie, vies vat ue, 5 sił portera przykład restauracja, covid ograniczenia, apeks paznokcie, netto ostrów wlkp, ue katwoice, cyberbezpieczenstwo, pkb chin, alternatywne metody komunikacji prezentacja, word zielona góra trasa egzaminacyjna kat b, ogół dzieł pisanych, licencja mit, program dokumentalny…