Brzeziny,  Łódzkie,  Powiat brzeziński

POIG.06.01.00-10-073/10-01 Rozwój przedsiębiorstwa poprzez eksport – etap I Działania 6.1 PO IG

POIG.06.01.00-10-073/10-01 Rozwój przedsiębiorstwa poprzez eksport – etap I Działania 6.1 PO IG

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-073/10-01

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez eksport – etap I Działania 6.1 PO IG

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „INTER-KELL” Adam Keller

NIP beneficjenta: 7272449060

Kod pocztowy: 95-060

Miejscowość: Brzeziny

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat brzeziński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.06.01.00-08-020/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy 4sytem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-020/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy 4sytem

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 313922

Wydatki kwalifikowalne: 313922

Dofinansowanie: 235825.36

Dofinansowanie UE: 200451.55

Nazwa beneficjenta: 4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9291660561

Kod pocztowy: 65-034

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-04-045/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Centrum Promocji Eksportu PROEXPO s.j.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-045/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Centrum Promocji Eksportu PROEXPO s.j.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: CENTRUM PROMOCJI EKSPORTU PROEXPO M.ZASADA. K.MAJER-SŁAWIŃSKA SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 9671129576

Kod pocztowy: 85-039

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.01.00-10-050/10-00 Rozwój eksportu spółki poprzez opracowanie Planu rozwoju eksporu mebli.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-050/10-00

Tytuł projektu: Rozwój eksportu spółki poprzez opracowanie Planu rozwoju eksporu mebli.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat rawski

Gmina: Rawa Mazowiecka – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Firma Usługowo-Doradcza Meble Serwis Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

NIP beneficjenta: 8351589689

Kod pocztowy: 96-200

Miejscowość: Boguszyce

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat rawski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.01.00-04-054/13-02 Rozwój spółki poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-054/13-02

Tytuł projektu: Rozwój spółki poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 242175

Wydatki kwalifikowalne: 242175

Dofinansowanie: 181631.25

Dofinansowanie UE: 154386.56

Nazwa beneficjenta: Przedsiebiorstwo Wielobranżowe „”KONSPO”” Mariusz Latos i Zbigniew Gliniecki – Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5540384917

Kod pocztowy: 85-874

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/30/2015


POIG.06.01.00-08-024/12-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę IDEASYSTEMS Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-024/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę IDEASYSTEMS Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 383785.89

Wydatki kwalifikowalne: 383785.89

Dofinansowanie: 191854.56

Dofinansowanie UE: 163076.37

Nazwa beneficjenta: IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9291820846

Kod pocztowy: 65-729

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.05.04.01-30-036/13-00 Lokalizator GPS z 4 wyjściami komunikacyjnymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-036/13-00

Tytuł projektu: Lokalizator GPS z 4 wyjściami komunikacyjnymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Kalisz

Gmina: M. Kalisz

Wartość ogółem: 315000

Wydatki kwalifikowalne: 315000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: RC Cloud Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6182112273

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Kalisz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/7/2014

Data zakończenia realizacji: 4/6/2015


POIG.06.01.00-02-172/10-00 Opracowanie planu rozwoju eksportu PPUH Eljot

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-172/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu PPUH Eljot

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Miękinia

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Eljot Jaworek Ewa

NIP beneficjenta: 9131247243

Kod pocztowy: 55-330

Miejscowość: Miękinia

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.06.01.00-10-053/10-01 Paszport dla innowacyjnych produktów Spółki na rynki bałkańskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-053/10-01

Tytuł projektu: Paszport dla innowacyjnych produktów Spółki na rynki bałkańskie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Mazowiecki – miasto

Wartość ogółem: 169954

Wydatki kwalifikowalne: 169954

Dofinansowanie: 84977

Dofinansowanie UE: 72230.45

Nazwa beneficjenta: UST-M Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7732326822

Kod pocztowy: 97-200

Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/19/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011pogotowie cateringowe lublin, bezrobocie a emerytura, recesja gospodarcza, łukasz sitek życiorys, gier centrum, stacjonarne, plan miasta częstochowa, upał w polsce, klucz do uczenia się, inny świat, columbo serial, crowdfunding przykłady, rzecznik funduszy europejskich, mediator kraśnik, innowacje, stypendium socjalne umcs, prośba o przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony, listy angielski zwroty, wzór wypełnionego wniosku o dotacje z urzędu pracy 2018…