Dzietrzkowice,  Łódzkie,  Powiat wieruszowski

POIG.06.01.00-10-063/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Martex

POIG.06.01.00-10-063/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Martex

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-063/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Martex

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Gmina: Łubnice

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: PPHU MARTEX HENRYK SZYNCZEWSKI

NIP beneficjenta: 8321004773

Kod pocztowy: 98-432

Miejscowość: Dzietrzkowice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-10-063/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Martex

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-063/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Martex

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Gmina: Łubnice

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: PPHU MARTEX HENRYK SZYNCZEWSKI

NIP beneficjenta: 8321004773

Kod pocztowy: 98-432

Miejscowość: Dzietrzkowice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-10-014/13-02 Rozpoczęcie działań eksportowych firmy DRUKARNIA NESTORpack Dariusz Zysiek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-014/13-02

Tytuł projektu: Rozpoczęcie działań eksportowych firmy DRUKARNIA NESTORpack Dariusz Zysiek

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Gmina: Łubnice

Wartość ogółem: 394600

Wydatki kwalifikowalne: 394600

Dofinansowanie: 292580

Dofinansowanie UE: 248693

Nazwa beneficjenta: Dariusz Zysiek Drukarnia NESTORpack

NIP beneficjenta: 6191561355

Kod pocztowy: 98-432

Miejscowość: 98-432 Łubnice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015rad, auto margo, abc data nip, wbs zarządzanie projektami, omlet na słono, umowa na usługę, polski design meble, nie ma w słowniku ludzi kulturalnych, mateusz maksymiuk, dodatek opiekuńczy, lex logowanie, ochrona radiologiczna, gaz kwh na m3, umcs rekrutacja 2019…