Łanięta,  Łódzkie,  Powiat kutnowski

POIG.06.01.00-10-057/12-02 Rozwój firmy Doradztwo Tomasz Wróblewski poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

POIG.06.01.00-10-057/12-02 Rozwój firmy Doradztwo Tomasz Wróblewski poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-057/12-02

Tytuł projektu: Rozwój firmy Doradztwo Tomasz Wróblewski poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Łanięta

Wartość ogółem: 338325.5

Wydatki kwalifikowalne: 338325.5

Dofinansowanie: 169162.75

Dofinansowanie UE: 143788.33

Nazwa beneficjenta: Doradztwo Tomasz Wróblewski TW Cosulting

NIP beneficjenta: 7752470692

Kod pocztowy: 99-306

Miejscowość: Łanięta

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2013

Data zakończenia realizacji: 6/14/2015


POIG.06.01.00-02-056/11-01 Wzrost aktywności na rynkach zagranicznych ESI ELWAT – Etap I Plan Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-056/11-01

Tytuł projektu: Wzrost aktywności na rynkach zagranicznych ESI ELWAT – Etap I Plan Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Elwat Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8960003378

Kod pocztowy: 50-502

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-06-003/09-00 iFun4all: promocja usług oraz gotowych produkcji multimedialnych na rynku międzynarodowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-003/09-00

Tytuł projektu: iFun4all: promocja usług oraz gotowych produkcji multimedialnych na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 12200

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: iFun4all spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 7123162844

Kod pocztowy: 20-078

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/15/2009syngeria, ncbr lider, konkurencyjność przedsiębiorstw, msp rejestracja, program kadrowo płacowy optima, przykład ogłoszenia, spin jądra, efs szkolenia, wolne dni, e lerning wsei, umcs.lublin.pl, kazimierski portal internetowy, zablokowane przez politykę bezpieczeństwa treści, dziekanat umcs, język formalny, anna hildebrandt, podstawa prawna rodo, szkolenia bur, umcs organizacja roku 2017/18, stala dysocjacji kwasu octowego, szkoła klasyczna prawa karnego, baza bik…