Łódzkie,  Pabianice,  Powiat pabianicki

POIG.06.01.00-10-045/10-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy OLPER sp. z o.o.

POIG.06.01.00-10-045/10-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy OLPER sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-045/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy OLPER sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Pabianice – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: OLPER sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7311952350

Kod pocztowy: 95-200

Miejscowość: Pabianice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.06.01.00-08-032/13-02 Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-032/13-02

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 517428.94

Wydatki kwalifikowalne: 517428.94

Dofinansowanie: 388696.71

Dofinansowanie UE: 330392.2

Nazwa beneficjenta: Consalltech S.C. E. ZDANOWICZ. K. ZDANOWICZ

NIP beneficjenta: 9291738004

Kod pocztowy: 65-941

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015opis rzeźby, konferencje prawo, oscary, scenariusze przypadków użycia, podyplomowe logopedia, premiery filmowe marzec 2019, jola myslicka, system ochrony danych osobowych, 5/6 ile to procent, tytułowy bohater noweli żeromskiego, kalendarz 2019 2020, państwa w unii europejskiej mapa, festiwale w polsce, średni przedsiębiorca definicja, sprawdzanie uroków zapałkami…