Łódzkie,  Powiat łódzki wschodni,  Rzgów

POIG.06.01.00-10-042/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy DELIA COSMETICS

POIG.06.01.00-10-042/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy DELIA COSMETICS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-042/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy DELIA COSMETICS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Rzgów

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: „DELIA COSMETICS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7272333311

Kod pocztowy: 95-030

Miejscowość: Rzgów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-08-019/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla HERTZ SYSTEMS LTD Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-019/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla HERTZ SYSTEMS LTD Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: HERTZ SYSTEMS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9291659380

Kod pocztowy: 65-120

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-04-052/12-02 Rozwój działalności eksportowej firmy MJ DESIGN poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-052/12-02

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy MJ DESIGN poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Brześć Kujawski

Wartość ogółem: 412500.3

Wydatki kwalifikowalne: 412500.3

Dofinansowanie: 209960.15

Dofinansowanie UE: 178466.12

Nazwa beneficjenta: MJ DESIGN KRAMKOWSKI I HIPE SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 8882766285

Kod pocztowy: 87-880

Miejscowość: Wieniec

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/30/2015


POIG.06.01.00-04-016/09-01 Wejście TORSEED S.A. na zagraniczne rynki. na podstawie opracowanego Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-016/09-01

Tytuł projektu: Wejście TORSEED S.A. na zagraniczne rynki. na podstawie opracowanego Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: TORSEED Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8792091091

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-10-031/12-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla WZS WIEDENT Sp. J.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-031/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla WZS WIEDENT Sp. J.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 119000

Wydatki kwalifikowalne: 119000

Dofinansowanie: 59500

Dofinansowanie UE: 50575

Nazwa beneficjenta: Wytwórnia Zębów Sztucznych „WIEDENT” L. Wieteska-Baron. L. Wieteski Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7271019908

Kod pocztowy: 94-104

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/10/2012

Data zakończenia realizacji: 12/9/2014kość klinowa czaszki, opłaty, poczatek melodii piesni, lwów zakupy, budowa drog, skopcy na ukrainie, serwisy społecznościowe, biznes plan kawiarni pdf, star game, szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych, glowacki p9, układ limfatyczny anatomia, kto dziedziczy gdy nie ma dzieci, oszacuj koszt zakupu podanej ilości towaru wynik szacowania wpisz do tabeli…