Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.06.01.00-10-039/11-02 Wdrożenie strategii eksportowej firmy ALLCinema Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-10-039/11-02 Wdrożenie strategii eksportowej firmy ALLCinema Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-039/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej firmy ALLCinema Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 162800

Wydatki kwalifikowalne: 162800

Dofinansowanie: 81400

Dofinansowanie UE: 69190

Nazwa beneficjenta: All Player Group Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7272740393

Kod pocztowy: 94-307

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.06.01.00-04-054/13-02 Rozwój spółki poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-054/13-02

Tytuł projektu: Rozwój spółki poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 242175

Wydatki kwalifikowalne: 242175

Dofinansowanie: 181631.25

Dofinansowanie UE: 154386.56

Nazwa beneficjenta: Przedsiebiorstwo Wielobranżowe „”KONSPO”” Mariusz Latos i Zbigniew Gliniecki – Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5540384917

Kod pocztowy: 85-874

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/30/2015smyk\, tango taniec, art 28b, mck adwords, sprawdzian fizyka fale i drgania, szkolenia on line, nsro, podkreśl wyrażenie które nie dotyczy urbanizacji, praca turcja, usosweb uł, studia to okres składkowy czy nieskładkowy, rej mikołaj, lista płac z chorobowym, gaudium, zasiłek opiekuńczy dokumenty, co może zająć komornik w mieszkaniu moich rodziców, wp pl logowanie na poczte, nau ubezpieczenia…