Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.06.01.00-10-038/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Immerse sp. z o.o.

POIG.06.01.00-10-038/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Immerse sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-038/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Immerse sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 304311.52

Wydatki kwalifikowalne: 304311.52

Dofinansowanie: 225815.52

Dofinansowanie UE: 191943.19

Nazwa beneficjenta: IMMERSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7252069325

Kod pocztowy: 90-058

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.06.01.00-10-020/10-00 Rozszerzenie eksportu przez „ARTYK”Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-020/10-00

Tytuł projektu: Rozszerzenie eksportu przez „ARTYK”Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: „ARTYK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9471877807

Kod pocztowy: 91-342

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 9/15/2010


POIG.04.04.00-12-065/13-05 Rewolucja w branży rozrywki – fizyczne doznania w wirtualnej rzeczywistości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-065/13-05

Tytuł projektu: Rewolucja w branży rozrywki – fizyczne doznania w wirtualnej rzeczywistości.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Zator

Wartość ogółem: 65995815.04

Wydatki kwalifikowalne: 56741000

Dofinansowanie: 34002450

Dofinansowanie UE: 28902082.5

Nazwa beneficjenta: ENERGY 2000 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGYLANDIA Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 5511735768

Kod pocztowy: 34-141

Miejscowość: Przytkowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/10/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015wsei lublin, studia podyplomowe wałbrzych, wydarzenie ze świata, co to jest ulga podatkowa, dystrybucja po angielsku, strzałka północy dwg, charakterystyka przedsiębiorstwa przykład, prawo gif, 1 z 10 pytania i odpowiedzi, pkb definicja, parp kontakt, wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, vat ue mf, sympatia definicja, zblizenia, podkarpacie, inflacja luty 2019, wsg słupsk, bor.gov, usługa www, stała i stopień dysocjacji zadania pdf…