Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.06.01.00-10-025/13-07 Zdobycie nowych rynków zagranicznych poprzez wdrożenie planu rozwoju eksportu

POIG.06.01.00-10-025/13-07 Zdobycie nowych rynków zagranicznych poprzez wdrożenie planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-025/13-07

Tytuł projektu: Zdobycie nowych rynków zagranicznych poprzez wdrożenie planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 274963

Wydatki kwalifikowalne: 274963

Dofinansowanie: 206815.99

Dofinansowanie UE: 175793.59

Nazwa beneficjenta: Liw Care Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7292665387

Kod pocztowy: 94-406

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-10-001/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy Bracia Urbanek. J.. A.. W. Urbanek Sp.J.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-001/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy Bracia Urbanek. J.. A.. W. Urbanek Sp.J.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łowicki

Gmina: Łowicz – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Firma Bracia Urbanek. J..A..W. Urbanek Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 8340004202

Kod pocztowy: 99-400

Miejscowość: Łowicz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łowicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


POIG.06.01.00-08-024/13-03 Wejście na rynek niemiecki jako rozszerzenie i dywersyfikacja działalności spółki Partner

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-024/13-03

Tytuł projektu: Wejście na rynek niemiecki jako rozszerzenie i dywersyfikacja działalności spółki Partner

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Szprotawa

Wartość ogółem: 548571.72

Wydatki kwalifikowalne: 532449.41

Dofinansowanie: 207476.78

Dofinansowanie UE: 176355.26

Nazwa beneficjenta: Partner Krzysztof Knap Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9241858367

Kod pocztowy: 67-300

Miejscowość: Szprotawa

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.06.01.00-02-083/09-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy BELLISSIMA S.C.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-083/09-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy BELLISSIMA S.C.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BELLISSIMA Spółka Cywilna Andrzej Dziadowicz. Andrzej Wencel

NIP beneficjenta: 8971677123

Kod pocztowy: 53-676

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.06.01.00-08-038/11-06 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo JUST FUN S.C. Paweł Suski. Bartłomiej Bardon

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-038/11-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo JUST FUN S.C. Paweł Suski. Bartłomiej Bardon

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 158043

Wydatki kwalifikowalne: 158043

Dofinansowanie: 79021.5

Dofinansowanie UE: 67168.27

Nazwa beneficjenta: JUST FUN S.C. PAWEŁ SUSKI. BARTŁOMIEJ BARDON

NIP beneficjenta: 5993032662

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014protokół zdawczo odbiorczy mieszkania doc, ciezar osoby o masie 100 kg jest na marsie, eskk.pl, naboru, adiudicatio, aplikacje hybrydowe, zaznacz te spośród podanych warunków rozwoju rolnictwa które dotyczą węgier, wydział farmaceutyczny lublin, stan california, program absolwent umcs, dr nocuń, słowianie i węgrzy, sytuacja beznadziejna… ale niezbyt poważna, usosweb umcs, reko system, medycyna praktyczna dla lekarzy, traple konarski podrecki, szkolenie barberskie, przypominamy, the polish, pluta…