Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.06.01.00-10-017/09-00 Intensyfikacja aktywnego pozyskiwania kontrahentów zagranicznych w Magnetix Gorszwa s.j.

POIG.06.01.00-10-017/09-00 Intensyfikacja aktywnego pozyskiwania kontrahentów zagranicznych w Magnetix Gorszwa s.j.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-017/09-00

Tytuł projektu: Intensyfikacja aktywnego pozyskiwania kontrahentów zagranicznych w Magnetix Gorszwa s.j.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Magnetix Gorszwa sp. jawna

NIP beneficjenta: 9471510277

Kod pocztowy: 91-214

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010


POIG.06.01.00-08-011/13-03 Opracowanie i realizacja Planu Rozwoju Eksportu HBH Waldemar Lutnik

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-011/13-03

Tytuł projektu: Opracowanie i realizacja Planu Rozwoju Eksportu HBH Waldemar Lutnik

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 431933.33

Wydatki kwalifikowalne: 431933.33

Dofinansowanie: 324549.99

Dofinansowanie UE: 275867.49

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE „HBH” WALDEMAR LUTNIK

NIP beneficjenta: 5970006431

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-08-003/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Szyldy Mierkiewicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-003/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Szyldy Mierkiewicz

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Szyldy S.C. A i S Mierkiewicz

NIP beneficjenta: 9291611255

Kod pocztowy: 65-548

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014odsetki handlowe, moja o, polskie spółki akcyjne, współrzędne geograficzne melbourne, odmiana sein i haben, kozia wólka, rh + zespół, stosunki bilateralne, symbol definicja, staw promieniowo-nadgarstkowy, gov granica pl, wskaż zadania zgromadzenia ogólnego onz, zbiorowe środki ochrony, wzór rezygnacji, progi punktowe uniwersytet rzeszowski, bps kielce, dr.hab…