Koło,  Łódzkie,  Powiat piotrkowski

POIG.06.01.00-10-014/09-01 Rozwój przedsiębiorstwa PPH RADIWOLA Radosław Buchalski poprzez eksport.

POIG.06.01.00-10-014/09-01 Rozwój przedsiębiorstwa PPH RADIWOLA Radosław Buchalski poprzez eksport.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-014/09-01

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa PPH RADIWOLA Radosław Buchalski poprzez eksport.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat piotrkowski

Gmina: Sulejów

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorst Produkcyjno Handlowe RADIWOLA Radosław Buchalski

NIP beneficjenta: 7712295544

Kod pocztowy: 97-330

Miejscowość: Koło

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat piotrkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-08-035/11-01 „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy REMIX S.A.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-035/11-01

Tytuł projektu: „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy REMIX S.A.”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Gmina: Świebodzin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: REMIX S.A.

NIP beneficjenta: 9271694143

Kod pocztowy: 66-200

Miejscowość: Świebodzin

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/22/2012wielkopolsce, ogień i woda 3 świątynia lodu, microsoft office 2016 crack, umcs humanistyczny, rejestr podatników vat ue, klasyfikacja przedsiębiorstw pdf, krs dokumenty, pzu oferty pracy, sybir romantyków, konstytucyjny system organów państwowych notatki, www zmiany na ziemi pl, wzór biznes planu, moviestarplanet de, gumułka, gus emigracja…