Łódzkie,  Piotrków Trybunalski,  Powiat m. Piotrków Trybunalski

POIG.06.01.00-10-010/12-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo SZKŁO-DEKOR Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-10-010/12-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo SZKŁO-DEKOR Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-010/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo SZKŁO-DEKOR Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Gmina: M. Piotrków Trybunalski

Wartość ogółem: 251350

Wydatki kwalifikowalne: 251350

Dofinansowanie: 125675

Dofinansowanie UE: 106823.75

Nazwa beneficjenta: „SZKŁO-DEKOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7710100476

Kod pocztowy: 97-300

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.05.04.01-26-005/12-01 Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „Geobateria – nowatorski sposób ogrzewania funkcjonujący w oparciu o cykl Carnota”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-26-005/12-01

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „Geobateria – nowatorski sposób ogrzewania funkcjonujący w oparciu o cykl Carnota”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Końskie

Wartość ogółem: 269740.42

Wydatki kwalifikowalne: 269740.42

Dofinansowanie: 188818.29

Dofinansowanie UE: 160495.54

Nazwa beneficjenta: FRESH-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 9591946824

Kod pocztowy: 26-200

Miejscowość: Końskie

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.06.01.00-04-044/09-03 Wdrożenie PRE firmy Precyzja-Technik sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-044/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie PRE firmy Precyzja-Technik sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 205000

Wydatki kwalifikowalne: 205000

Dofinansowanie: 102500

Dofinansowanie UE: 87125

Nazwa beneficjenta: Precyzja-Technik Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9670000107

Kod pocztowy: 85-022

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.06.01.00-02-051/10-00 Rozszerzenie eksportu przez Przedsiębiorstwo Euro Trend Sylwia Sendek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-051/10-00

Tytuł projektu: Rozszerzenie eksportu przez Przedsiębiorstwo Euro Trend Sylwia Sendek

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Oleśnica – miasto

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: Euro Trend Sylwia Sendek

NIP beneficjenta: 8831417385

Kod pocztowy: 56-400

Miejscowość: Oleśnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/14/2010


POIG.06.01.00-02-021/09-02 Zakup specjalistycznych usług doradczych szansą rozwoju działalności eksportowej firmy ZREMB

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-021/09-02

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznych usług doradczych szansą rozwoju działalności eksportowej firmy ZREMB

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 14640

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: Zakłady Mechaniczno-Odlewnicze ZREMB Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6111403632

Kod pocztowy: 58-500

Miejscowość: Jelenia Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski / Powiat m. Jelenia Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009


POIG.05.04.01-06-015/13-01 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Wózek warsztatowy”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-06-015/13-01

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Wózek warsztatowy”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Strzyżewice

Wartość ogółem: 64369.31

Wydatki kwalifikowalne: 56434.31

Dofinansowanie: 33860.58

Dofinansowanie UE: 28781.49

Nazwa beneficjenta: „EDBAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7132881219

Kod pocztowy: 23-107

Miejscowość: Piotrowice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.06.01.00-08-037/11-05 wdrożenie planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELEKTROBUD Marek Bazylewicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-037/11-05

Tytuł projektu: wdrożenie planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELEKTROBUD Marek Bazylewicz

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat wschowski

Gmina: Wschowa

Wartość ogółem: 261975

Wydatki kwalifikowalne: 261975

Dofinansowanie: 130987.5

Dofinansowanie UE: 111339.37

Nazwa beneficjenta: ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 4970080450

Kod pocztowy: 67-400

Miejscowość: Wschowa

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat wschowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013maj 2020, euro 2018, żaryna 2a bank millennium, sprawdzian z fizyki cząsteczkowa budowa ciał, zarządzanie projektami studia podyplomowe, plonie katedra notre dame, 2pm członkowie, gogol liczba, jeden za wszystkich wszyscy za jednego, jak zrobić nagłówek tylko na pierwszej stronie, lęk przed bliskością pdf, nowy jarosław, elementy postanowienia, trening umiejętności interpersonalnych, starsza panu musi zniknac cda…