Lubuskie,  Powiat świebodziński,  Świebodzin

POIG.06.01.00-08-035/11-01 „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy REMIX S.A.”

POIG.06.01.00-08-035/11-01 „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy REMIX S.A.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-035/11-01

Tytuł projektu: „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy REMIX S.A.”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Gmina: Świebodzin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: REMIX S.A.

NIP beneficjenta: 9271694143

Kod pocztowy: 66-200

Miejscowość: Świebodzin

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/22/2012


POIG.06.01.00-04-050/12-01 Rozwój działalności eksportowej firmy POLPAK poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-050/12-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy POLPAK poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Gmina: Stolno

Wartość ogółem: 311843.8

Wydatki kwalifikowalne: 311843.8

Dofinansowanie: 159671.9

Dofinansowanie UE: 135721.11

Nazwa beneficjenta: „POLPAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8751343851

Kod pocztowy: 86-212

Miejscowość: Małe Czyste

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.06.01.00-02-022/12-00 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PPH Vitbis-Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-022/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PPH Vitbis-Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja – miasto

Wartość ogółem: 397340

Wydatki kwalifikowalne: 397340

Dofinansowanie: 198670

Dofinansowanie UE: 168869.5

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „VITBIS-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6941607890

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014haben odmiana przez osoby, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich komentarz, scanwir, germanistyka uw, ministerstwo handlu zagranicznego, rozszerzenie eps, okna używane kujawsko pomorskie, różne synonim, podmiot publiczny definicja, zapisz najmniejszą i największą liczbę naturalną której zaokrąglenie spełnia podany warunek, facebok logowanie, wydarzenia hajnówka, obara, tłumaczenia specjalistyczne, michał kanclerz, emag wrocław, dotacja na firme 2019, fakty i akty…