Kostrzyn nad Odrą,  Lubuskie,  Powiat gorzowski

POIG.06.01.00-08-033/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy JUST FUN s.c.

POIG.06.01.00-08-033/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy JUST FUN s.c.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-033/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy JUST FUN s.c.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: JUST FUN S.C. Paweł Suski. Bartłomiej Bardon

NIP beneficjenta: 5993032662

Kod pocztowy: 66-470

Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.06.01.00-08-032/10-00 Plan rozwoju eksportu dla firmy Szyldy S.C. A i S Mierkiewicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-032/10-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla firmy Szyldy S.C. A i S Mierkiewicz

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Szyldy S.C. A i S Mierkiewicz

NIP beneficjenta: 9291611255

Kod pocztowy: 65-454

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.06.01.00-02-022/12-00 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PPH Vitbis-Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-022/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PPH Vitbis-Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja – miasto

Wartość ogółem: 397340

Wydatki kwalifikowalne: 397340

Dofinansowanie: 198670

Dofinansowanie UE: 168869.5

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „VITBIS-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6941607890

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014czlowiek, pkd handel, stolica woj podlaskiego, subwencje ogólne, państwa członkowskie, upita, ograniczenie zbywalności akcji, pracownikami, krak stone, producenci zdrowej żywności w polsce, zasady pracy licencjackiej, biblioteka główna umcs, arp, muzyka taneczna, początek ludzkości, pierwszy śnieg, wł…