Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.06.01.00-08-029/12-04 „Wdrożenie planu rozwoju eksportu produktów firmy Premium Distribution Sp. z o. o.”

POIG.06.01.00-08-029/12-04 „Wdrożenie planu rozwoju eksportu produktów firmy Premium Distribution Sp. z o. o.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-029/12-04

Tytuł projektu: „Wdrożenie planu rozwoju eksportu produktów firmy Premium Distribution Sp. z o. o.”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Gmina: Jawor

Wartość ogółem: 391677.2

Wydatki kwalifikowalne: 391677.2

Dofinansowanie: 199588.6

Dofinansowanie UE: 169650.31

Nazwa beneficjenta: PREMIUM DISTRIBUTION Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9730973493

Kod pocztowy: 61-578

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.06.01.00-04-068/10-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Klinikę Uzdrowiskową „Pod Tężniami”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-068/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Klinikę Uzdrowiskową „Pod Tężniami”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Ciechocinek

Wartość ogółem: 269263.88

Wydatki kwalifikowalne: 269263.88

Dofinansowanie: 134631.94

Dofinansowanie UE: 114437.15

Nazwa beneficjenta: Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami im. Jana Pawła II Spółdzielnia Usług Medycznych

NIP beneficjenta: 8910002833

Kod pocztowy: 87-720

Miejscowość: Ciechocinek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2010

Data zakończenia realizacji: 10/14/2012


POIG.06.01.00-06-016/11-01 Międzynarodowe usługi szkoleniowe MCSK

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-016/11-01

Tytuł projektu: Międzynarodowe usługi szkoleniowe MCSK

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7123122247

Kod pocztowy: 20-704

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.05.04.02-00-016/09-04 Chroń swój sukces! Ochrona własności intelektualnej dla firm.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-016/09-04

Tytuł projektu: Chroń swój sukces! Ochrona własności intelektualnej dla firm.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 28631.13

Wydatki kwalifikowalne: 28631.13

Dofinansowanie: 28631.13

Dofinansowanie UE: 24336.46

Nazwa beneficjenta: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

NIP beneficjenta: 6341006202

Kod pocztowy: 40-084

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010wymień wydarzenia które zadecydowały o przyłączeniu wielkopolski do odrodzonego państwa polskiego, utopiony bóg, zad, basia jest o 5 lat starsza od agnieszki rok temu, przyrosty absolutne, strona z wypadkami, janusz kruk barbara dąbrowska-kruk, umcs rektorskie, kandydaci do wyborów, czy umowa ustna jest tak samo ważna jak pisemna, ruch ludowy, renesans literatura, początek studiów, lodołamacz językowy, sławne osoby z australii, składanie fałszywych oświadczeń, szkolenia biznesowe, jedza…