Lubuskie,  Powiat m. Zielona Góra,  Zielona Góra

POIG.06.01.00-08-029/10-01 Ekspansja marki Marc Gruenberg przez kolekcję „Bunch of grapes” oraz nowy salon w Europie

POIG.06.01.00-08-029/10-01 Ekspansja marki Marc Gruenberg przez kolekcję „Bunch of grapes” oraz nowy salon w Europie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-029/10-01

Tytuł projektu: Ekspansja marki Marc Gruenberg przez kolekcję „Bunch of grapes” oraz nowy salon w Europie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: bt@com Bartosz Jankowski

NIP beneficjenta: 9730063058

Kod pocztowy: 65-544

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.01.00-08-003/09-01 Rozwój przedsiębiorstwa PPHU W-D Sp. z o.o. poprzez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-003/09-01

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa PPHU W-D Sp. z o.o. poprzez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Gmina: Skwierzyna

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe W-D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5960006582

Kod pocztowy: 66-440

Miejscowość: Skwierzyna

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 5/4/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009


POIG.06.01.00-08-024/12-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę IDEASYSTEMS Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-024/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę IDEASYSTEMS Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 383785.89

Wydatki kwalifikowalne: 383785.89

Dofinansowanie: 191854.56

Dofinansowanie UE: 163076.37

Nazwa beneficjenta: IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9291820846

Kod pocztowy: 65-729

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.06.01.00-02-106/13-07 Umocnienie pozycji konkurencyjnej EuroSpektrum s.c. poprzez wejście na rynki zagraniczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-106/13-07

Tytuł projektu: Umocnienie pozycji konkurencyjnej EuroSpektrum s.c. poprzez wejście na rynki zagraniczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 511796.4

Wydatki kwalifikowalne: 511796.4

Dofinansowanie: 384472.3

Dofinansowanie UE: 326801.45

Nazwa beneficjenta: Eurospektrum s.c. Katarzyna Zawadzka. Grzegorz Bratek

NIP beneficjenta: 8982111141

Kod pocztowy: 50-257

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.06.01.00-08-011/11-01 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla Spaw-Mont Kazimierz Szafrański

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-011/11-01

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla Spaw-Mont Kazimierz Szafrański

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Babimost

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno Usługowe „SPAW-MONT” Kazimierz Szafrański

NIP beneficjenta: 9231298665

Kod pocztowy: 66-110

Miejscowość: Babimost

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-06-025/10-02 Rozwój eksportu firmy Net-Art Paweł Rymarczyk na podstawie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-025/10-02

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy Net-Art Paweł Rymarczyk na podstawie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: NET-ART Paweł Rymarczyk

NIP beneficjenta: 9462218206

Kod pocztowy: 20-322

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


POIG.06.01.00-04-015/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez PW „’DAREX – ARPIS” Monika Przedpełska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-015/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez PW „’DAREX – ARPIS” Monika Przedpełska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Lubicz

Wartość ogółem: 349800

Wydatki kwalifikowalne: 349800

Dofinansowanie: 174900

Dofinansowanie UE: 148665

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAREX- ARPIS” Monika Przedpełska

NIP beneficjenta: 8791760644

Kod pocztowy: 87-162

Miejscowość: Lubicz Dolny

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/22/2012

Data zakończenia realizacji: 6/21/2014


POIG.06.01.00-02-207/10-00 Plan rozwoju eksportu dla PBJ Aneta Jędrzejewska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-207/10-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla PBJ Aneta Jędrzejewska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: PBJ Aneta Jędrzejewska

NIP beneficjenta: 6112557952

Kod pocztowy: 58-500

Miejscowość: Jelenia Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski / Powiat m. Jelenia Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011akt komendacji, ławra peczerska godziny otwarcia, sgh isr, przyjazne formularze, predyspozycja, word edytor, euforia dąbrowa tarnowska, trade off logistyka, poradnik maturzysty, crispr/cas9 biotechnologia, fil a fil, kurs instruktor pływania, pkd 8559b, parp bip, hanna patronka, dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, forum militarne, w szczegolnosci synonim, rozszerzone, programowanie 3d…