Gorzów Wielkopolski,  Lubuskie,  Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

POIG.06.01.00-08-014/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby Gorzowskiej Fabryki Maszyn „GOMA”.

POIG.06.01.00-08-014/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby Gorzowskiej Fabryki Maszyn „GOMA”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-014/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby Gorzowskiej Fabryki Maszyn „GOMA”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: Gorzowska Fabryka Maszyn „GOMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5990206736

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.01.00-08-003/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Szyldy Mierkiewicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-003/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Szyldy Mierkiewicz

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Szyldy S.C. A i S Mierkiewicz

NIP beneficjenta: 9291611255

Kod pocztowy: 65-548

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.06.01.00-02-058/10-01 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Elix w zakresie oferty aromamarketingu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-058/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Elix w zakresie oferty aromamarketingu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Elix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9151696582

Kod pocztowy: 54-610

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.06.01.00-08-003/09-01 Rozwój przedsiębiorstwa PPHU W-D Sp. z o.o. poprzez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-003/09-01

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa PPHU W-D Sp. z o.o. poprzez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Gmina: Skwierzyna

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe W-D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5960006582

Kod pocztowy: 66-440

Miejscowość: Skwierzyna

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 5/4/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009


POIG.06.01.00-02-069/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy 5minutes Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-069/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy 5minutes Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: 5minutes Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 8942995777

Kod pocztowy: 53-609

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011siedziby ue, dni wolne od nauki 2018/19, polimery pentoz, wymień główne etapy procesu uchwalania budżetu obywatelskiego, powiatowy urząd pracy łódź milionowa, adolescencja, praca w hiszpanii 2019, bhp na wesoło rysunki, minimalne drzewo rozpinające, światowy festiwal młodzieży i studentów, paweł buczyński, gospodarka odpadami, wskażniki rentowności, modelowanie zarostu, umcs stypendium naukowe…