Świdnik

POIG.06.01.00-06-022/11-01 Wdrożenie strategii eksportu matryc wydmuchowych

POIG.06.01.00-06-022/11-01 Wdrożenie strategii eksportu matryc wydmuchowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-022/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportu matryc wydmuchowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnik

Wartość ogółem: 399920

Wydatki kwalifikowalne: 399920

Dofinansowanie: 199960

Dofinansowanie UE: 169966

Nazwa beneficjenta: ZM Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7123170364

Kod pocztowy: 21-045

Miejscowość: Świdnik

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013


POIG.06.01.00-06-012/11-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla BEiKS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-012/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla BEiKS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BEIKS B I K MACHULSKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7151531704

Kod pocztowy: 23-204

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-02-022/12-00 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PPH Vitbis-Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-022/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PPH Vitbis-Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja – miasto

Wartość ogółem: 397340

Wydatki kwalifikowalne: 397340

Dofinansowanie: 198670

Dofinansowanie UE: 168869.5

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „VITBIS-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6941607890

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-06-007/09-00 Sporządzenie przez zewnętrznego wykonawcę PLANU ROZWOJU EKSPORTU dla Advanced Technologies Center OBR ŚWIDNIK Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-007/09-00

Tytuł projektu: Sporządzenie przez zewnętrznego wykonawcę PLANU ROZWOJU EKSPORTU dla Advanced Technologies Center OBR ŚWIDNIK Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Mełgiew

Wartość ogółem: 18300

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Advanced Technologies Center OBR ŚWIDNIK Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 7123089627

Kod pocztowy: 20-007

Miejscowość: Janowice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009


POIG.06.01.00-02-172/10-00 Opracowanie planu rozwoju eksportu PPUH Eljot

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-172/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu PPUH Eljot

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Miękinia

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Eljot Jaworek Ewa

NIP beneficjenta: 9131247243

Kod pocztowy: 55-330

Miejscowość: Miękinia

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011istotą konfrontacyjnych technik rozwiązywania konfliktów jest, inwestycja w kadry, zostan konsultantka yves rocher, 3 tarcza antykryzysowa, organizatorom, wymagany, osinkowska, platforma moodle ue katowice, kwolek, rodo w placówkach medycznych pdf, obiekt użyteczności publicznej, opisz zajęcia przedstawionych osób, pzu śledzenie sprawy, poczta zeus umcs, motyw rodziny w literaturze, ppk kto musi, korzeniowski, próg vat, demontaż obudowy brodzika, wsiiz rzeszow, abb konkurs…