Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

POIG.06.01.00-06-019/09-00 Rozwój eksportowy firmy NET-ART Paweł Rymarczyk poprzez opracowanie Planu rozwoju eksportu

POIG.06.01.00-06-019/09-00 Rozwój eksportowy firmy NET-ART Paweł Rymarczyk poprzez opracowanie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-019/09-00

Tytuł projektu: Rozwój eksportowy firmy NET-ART Paweł Rymarczyk poprzez opracowanie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: NET-ART Paweł Rymarczyk

NIP beneficjenta: 9462218206

Kod pocztowy: 20-322

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


POIG.06.01.00-02-012/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla ILUSTRIS S.C.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-012/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla ILUSTRIS S.C.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ILUSTRIS S.C. KATARZYNA MAJEWSKA. ANDRZEJ TYLKOWSKI

NIP beneficjenta: 8951667340

Kod pocztowy: 51-141

Miejscowość: WROCŁAW

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/30/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012


POIG.05.04.01-20-003/13-00 Zgłoszenie do ochrony patentowej dla wynalazku „przydomowa beztlenowa oczyszczalnia ścieków” na obszarze Federacji Rosyjskiej. w ramach procedury krajowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-20-003/13-00

Tytuł projektu: Zgłoszenie do ochrony patentowej dla wynalazku „przydomowa beztlenowa oczyszczalnia ścieków” na obszarze Federacji Rosyjskiej. w ramach procedury krajowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 12475.64

Wydatki kwalifikowalne: 10528.12

Dofinansowanie: 6836.87

Dofinansowanie UE: 5811.33

Nazwa beneficjenta: FIRMA BARTOSZ SPÓŁKA JAWNA BUJWICKI. SOBIECH

NIP beneficjenta: 5420203646

Kod pocztowy: 15-399

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.05.04.01-24-038/13-01 Urządzenie do uzyskiwania dostępu doosierdziowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-038/13-01

Tytuł projektu: Urządzenie do uzyskiwania dostępu doosierdziowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 138700

Wydatki kwalifikowalne: 138700

Dofinansowanie: 97450

Dofinansowanie UE: 82832.5

Nazwa beneficjenta: Innovations for Heart and Vessels Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9542733146

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-04-054/13-02 Rozwój spółki poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-054/13-02

Tytuł projektu: Rozwój spółki poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 242175

Wydatki kwalifikowalne: 242175

Dofinansowanie: 181631.25

Dofinansowanie UE: 154386.56

Nazwa beneficjenta: Przedsiebiorstwo Wielobranżowe „”KONSPO”” Mariusz Latos i Zbigniew Gliniecki – Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5540384917

Kod pocztowy: 85-874

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/30/2015punkt j ekg, 111, system czasu pracy, bośniacki, metoda fuko, kabaret czesuaf, adrian cwyl, magdalena pańkowska, dotyczącą, progi podatkowe 2018 brutto, grzegorz wilk czy jest żonaty, esej, wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej pdf, ola i jej ostatni rok msp, białostocki obszar funkcjonalny, filmy dramaty romantyczne 2018, coder, kobieta wyższa od mężczyzny…