Brodnica,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat brodnicki

POIG.06.01.00-04-088/11-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Zakładu Produkcyjno-Handlowego Mikro-Met Grzegorz Kłosowski poprzez udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

POIG.06.01.00-04-088/11-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Zakładu Produkcyjno-Handlowego Mikro-Met Grzegorz Kłosowski poprzez udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-088/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Zakładu Produkcyjno-Handlowego Mikro-Met Grzegorz Kłosowski poprzez udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Brodnica – miasto

Wartość ogółem: 92524.23

Wydatki kwalifikowalne: 92524.23

Dofinansowanie: 43662.18

Dofinansowanie UE: 37112.85

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcyjno-Handlowy Mikro-Met Grzegorz Kłosowski

NIP beneficjenta: 8740001265

Kod pocztowy: 87-300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/6/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.06.01.00-04-053/12-02 Wzrost konkurencyjności firmy MTL Spółka Jawna poprzez rozwój eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-053/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy MTL Spółka Jawna poprzez rozwój eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 415939

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 199997

Dofinansowanie UE: 169997.45

Nazwa beneficjenta: MTL Lewandowski Dariusz Kamiński Robert Pitulski Piotr Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 8791030934

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-04-070/12-03 Rozwój eksportu Firmy MECH-MASZ Żnin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-070/12-03

Tytuł projektu: Rozwój eksportu Firmy MECH-MASZ Żnin

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Żnin

Wartość ogółem: 233773.83

Wydatki kwalifikowalne: 233773.83

Dofinansowanie: 118386.91

Dofinansowanie UE: 100628.87

Nazwa beneficjenta: Mechanika Maszyn ..Mech-Masz” Szczeciński Henryk

NIP beneficjenta: 5621002682

Kod pocztowy: 88-400

Miejscowość: Żnin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.06.01.00-04-048/12-02 Wzrost konkurencyjności Klubu Tenisowego CENTRUM na rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-048/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Klubu Tenisowego CENTRUM na rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 427258

Wydatki kwalifikowalne: 427258

Dofinansowanie: 209996.3

Dofinansowanie UE: 178496.85

Nazwa beneficjenta: KLUB TENISOWY „” CENTRUM „”ALEKSANDER MAJCHROWICZ

NIP beneficjenta: 5540463999

Kod pocztowy: 85-840

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.06.01.00-02-097/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Masterform S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-097/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Masterform S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świebodzice

Wartość ogółem: 332344.1

Wydatki kwalifikowalne: 324044.1

Dofinansowanie: 243208.07

Dofinansowanie UE: 206726.85

Nazwa beneficjenta: Masterform Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8842719440

Kod pocztowy: 58-160

Miejscowość: Świebodzice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 5/12/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.01.00-04-084/11-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu dywersyfikacji działalności eksportowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-084/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu dywersyfikacji działalności eksportowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: OPONEO.PL Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9532457650

Kod pocztowy: 85-145

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-02-134/10-05 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie MINE MASTER Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-134/10-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie MINE MASTER Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja

Wartość ogółem: 295328.01

Wydatki kwalifikowalne: 295328.01

Dofinansowanie: 147664

Dofinansowanie UE: 125514.4

Nazwa beneficjenta: MINE MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6940007277

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Wilków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.06.01.00-04-010/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy CAYA DESIGN MAREK RADKOWSKI.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-010/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy CAYA DESIGN MAREK RADKOWSKI.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Chodecz

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: CAYA DESIGN MAREK RADKOWSKI

NIP beneficjenta: 8881491610

Kod pocztowy: 87-860

Miejscowość: Chodecz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/20/2011

Data zakończenia realizacji: 11/19/2011teu, grafika komputerowa studia podyplomowe, jarosław pieczonka wiki, microsoft office 2016 crack, rządy parlamentarno gabinetowe, w sobotę, czerski, consensus, komornik damian mucha, rezygnacja z leasingu, zlotych, 19.03, zadania maturalne matematyka, wtryskiwanie, 1cm3 ile to dm3, konkurs o prawie, be through…

Możliwość komentowania POIG.06.01.00-04-088/11-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Zakładu Produkcyjno-Handlowego Mikro-Met Grzegorz Kłosowski poprzez udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych. została wyłączona