Inowrocław,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat inowrocławski

POIG.06.01.00-04-078/10-01 Opracowanie planu rozwoju eksportu firmy Totem Inowrocław

POIG.06.01.00-04-078/10-01 Opracowanie planu rozwoju eksportu firmy Totem Inowrocław

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-078/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu firmy Totem Inowrocław

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Inowrocław – miasto

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. TOTEM s.c. M. Rejnowski. J. Zamiara

NIP beneficjenta: 5561007611

Kod pocztowy: 88-100

Miejscowość: Inowrocław

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.06.01.00-04-007/09-02 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy KDM-AUTOMATYKA z Gniewkowa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-007/09-02

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy KDM-AUTOMATYKA z Gniewkowa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Gniewkowo

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: KDM-AUTOMATYKA M.Zwierzychowski i wspólnicy spółka jawna

NIP beneficjenta: 5562558247

Kod pocztowy: 88-140

Miejscowość: Gniewkowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2009

Data zakończenia realizacji: 12/29/2009


POIG.06.01.00-04-056/11-02 Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy KAELMO Rafał Moś w celu inicjacji eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-056/11-02

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy KAELMO Rafał Moś w celu inicjacji eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: KAELMO Rafał Moś

NIP beneficjenta: 9532114424

Kod pocztowy: 85-825

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-04-036/11-07 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo AKCES Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-036/11-07

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo AKCES Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Gmina: Nakło nad Notecią

Wartość ogółem: 126889.42

Wydatki kwalifikowalne: 126889.42

Dofinansowanie: 63444.71

Dofinansowanie UE: 53928

Nazwa beneficjenta: „AKCES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5581001712

Kod pocztowy: 89-100

Miejscowość: Nakło nad Notecią

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski / Powiat świecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.05.04.01-10-006/10-02 Wsparcie n uzyskanie patentu światowego w zakresie urządzenia i sposobu dezintegracji ścieków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-006/10-02

Tytuł projektu: Wsparcie n uzyskanie patentu światowego w zakresie urządzenia i sposobu dezintegracji ścieków

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 85202.78

Wydatki kwalifikowalne: 69270.55

Dofinansowanie: 48489.38

Dofinansowanie UE: 41215.97

Nazwa beneficjenta: Podwysocki Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 8291658173

Kod pocztowy: 93-232

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/22/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.06.01.00-04-040/12-06 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Optiguard Maria Gierszal

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-040/12-06

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Optiguard Maria Gierszal

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 394745.39

Wydatki kwalifikowalne: 392745.39

Dofinansowanie: 197872.69

Dofinansowanie UE: 168191.78

Nazwa beneficjenta: Optiguard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 9561889820

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/2/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014zamoy lublin, globart media, na forum, parp zamówienia publiczne, www jutube filmy, praca licencjacka transport, thinking, umcs psychologia plan, podkreśl właściwe wyrazy w zdaniach tak aby przedstawione informacje były prawdziwe w naszym kraju, tarnowska szkoła wyższa studia podyplomowe, matury z polskiego, totalitaryzm i autorytaryzm, zabieg heimlicha, informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej wzór, alienacja co to, tygodnik ilustrowany, normy społeczne, sukcecja…