Brzoza,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski

POIG.06.01.00-04-055/11-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu ALSTER Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-04-055/11-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu ALSTER Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-055/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu ALSTER Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Nowa Wieś Wielka

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ALSTER SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 5542899502

Kod pocztowy: 86-061

Miejscowość: Brzoza

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2011

Data zakończenia realizacji: 4/2/2012


POIG.05.04.01-24-016/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – System łączenia przewodów hydraulicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-016/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – System łączenia przewodów hydraulicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-04-033/13-06 Wdrożenie PRE w przedsiębiorstwie CERAMIKA BŁAŻEJEWSCY

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-033/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie PRE w przedsiębiorstwie CERAMIKA BŁAŻEJEWSCY

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Lubicz

Wartość ogółem: 410150

Wydatki kwalifikowalne: 410150

Dofinansowanie: 308237.5

Dofinansowanie UE: 262001.87

Nazwa beneficjenta: Błażejewski Janusz CERAMIKA BŁAŻEJEWSCY

NIP beneficjenta: 8792393840

Kod pocztowy: 87-200

Miejscowość: Myśliwiec

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/30/2013

Data zakończenia realizacji: 7/29/2015


POIG.05.03.00-00-012/11-11 Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.03.00-00-012/11-11

Tytuł projektu: Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 119200000

Wydatki kwalifikowalne: 98600000

Dofinansowanie: 83810000

Dofinansowanie UE: 71238500

Nazwa beneficjenta: TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9562295531

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/17/2015


POIG.06.01.00-04-032/09-01 Opracowanie planu rozwoju eksportu firmy stosującej innowacyjne techniki laserowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-032/09-01

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu firmy stosującej innowacyjne techniki laserowe

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: LASERSTAR sp. z o.o. sp. k.

NIP beneficjenta: 8792505256

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/25/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010urząd pracy wrocław oferty pracy, lexlogowanie, projekt nisza, szkolenia pkd, ehc karol zagajewski, na czas, dz.u.00.40.470, liceum zamojskiego w lublinie, biblioteka umcs, praca python junior, dagnoza, 7223 co to za numer, plus,, baza patentowa, punkt p, mediamarketing, efekt substytucyjny, mapa burzowa blitzortung, dermina…