Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

POIG.06.01.00-04-043/12-01 Rozwój eksportu Firmy Precyzja – Bit

POIG.06.01.00-04-043/12-01 Rozwój eksportu Firmy Precyzja – Bit

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-043/12-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu Firmy Precyzja – Bit

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 180424

Wydatki kwalifikowalne: 180424

Dofinansowanie: 93812

Dofinansowanie UE: 79740.2

Nazwa beneficjenta: „PRECYZJA-BIT” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

NIP beneficjenta: 9670628113

Kod pocztowy: 85-022

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/24/2012

Data zakończenia realizacji: 10/20/2014


POIG.06.01.00-02-120/12-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Wydawnictwo Ilustris S. C.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-120/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Wydawnictwo Ilustris S. C.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 215816.62

Wydatki kwalifikowalne: 215816.62

Dofinansowanie: 107908.31

Dofinansowanie UE: 91722.06

Nazwa beneficjenta: Ilustris S.C. Katarzyna Majewska. Andrzej Tylkowski

NIP beneficjenta: 8951667340

Kod pocztowy: 53-128

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/19/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.06.01.00-04-039/10-02 Realizacja Planu rozwoju eksportu dla marki Puff-Buff Design

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-039/10-02

Tytuł projektu: Realizacja Planu rozwoju eksportu dla marki Puff-Buff Design

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 266000

Wydatki kwalifikowalne: 254000

Dofinansowanie: 127000

Dofinansowanie UE: 107950

Nazwa beneficjenta: Studio Puff-Buff Design s.c. Radosław Achramowicz. Anna Siedlecka

NIP beneficjenta: 9562197426

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2010

Data zakończenia realizacji: 10/17/2012


POIG.06.01.00-02-005/10-01 Paszport do eksportu – Pracownia Rzeźbiarska „Na Brackiej”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-005/10-01

Tytuł projektu: Paszport do eksportu – Pracownia Rzeźbiarska „Na Brackiej”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica – miasto

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Pracownia Rzeźbiarska Na Brackiej Jarosław Gierlik

NIP beneficjenta: 8841713464

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.05.04.01-24-010/12-01 Modułowa instalacja do produkcji biopaliw z tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-010/12-01

Tytuł projektu: Modułowa instalacja do produkcji biopaliw z tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Gmina: M. Świętochłowice

Wartość ogółem: 124696

Wydatki kwalifikowalne: 124696

Dofinansowanie: 87287.2

Dofinansowanie UE: 74194.12

Nazwa beneficjenta: Sun Volt Tech Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6272596406

Kod pocztowy: 41-600

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.06.01.00-02-034/09-03 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Savi Technologie Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-034/09-03

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Savi Technologie Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Gmina: Wisznia Mała

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Savi Technologie Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8942815717

Kod pocztowy: 51-180

Miejscowość: Psary

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009


POIG.06.01.00-04-023/10-00 Rozszerzenie eksportu przez Przedsiebiorstwo Stara Mydlarnia S.C.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-023/10-00

Tytuł projektu: Rozszerzenie eksportu przez Przedsiebiorstwo Stara Mydlarnia S.C.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Białe Błota

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: STARA MYDLARNIA S.C. SYLWIA BRZUSKA. JACEK BRZUSKA

NIP beneficjenta: 9532427637

Kod pocztowy: 86-005

Miejscowość: Białe Błota

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/15/2010powództwo, targi it, poznań studia psychologia, rozpoznaj na zdjęciach poszczególne biegi rzeki a następnie uzupełnij informacje, departamentu, filologia bałkańska, na rynku, kurs pilota drona, www.akademiaparp.gov.pl szkolenia, wse białystok, koneksje, startup definicja, oke.kraków.pl, oxford university press, modeli czy modelów, elewacja przednia łopatki, kiedy spółka jest cudzoziemcem, więzadło wieńcowe wątroby, studia bydgoszcz, toefl kraków, usługi rodzaje…