Kujawsko-pomorskie,  Powiat toruński,  Rozgarty

POIG.06.01.00-04-033/11-00 Rozwój działalności eksportowej przez JAKIMIEC & PARTNERS Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-04-033/11-00 Rozwój działalności eksportowej przez JAKIMIEC & PARTNERS Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-033/11-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej przez JAKIMIEC & PARTNERS Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Zławieś Wielka

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: JAKIMIEC & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8792601511

Kod pocztowy: 87-134

Miejscowość: Rozgarty

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2011

Data zakończenia realizacji: 11/15/2011


POIG.06.01.00-04-026/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Holkap Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-026/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Holkap Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Holkap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5542405262

Kod pocztowy: 85-738

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-02-005/10-01 Paszport do eksportu – Pracownia Rzeźbiarska „Na Brackiej”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-005/10-01

Tytuł projektu: Paszport do eksportu – Pracownia Rzeźbiarska „Na Brackiej”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica – miasto

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Pracownia Rzeźbiarska Na Brackiej Jarosław Gierlik

NIP beneficjenta: 8841713464

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.05.04.02-00-014/08-04 Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-014/08-04

Tytuł projektu: Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 195170

Wydatki kwalifikowalne: 195170

Dofinansowanie: 195170

Dofinansowanie UE: 165894.5

Nazwa beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

NIP beneficjenta: 8130010538

Kod pocztowy: 35-959

Miejscowość: Rzeszów

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.06.01.00-04-028/09-01 Rozpoczęcie eksportu przez Przedsiebiorstwo KASH SP.J. J.WITT. K.KASZYŃSKI.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-028/09-01

Tytuł projektu: Rozpoczęcie eksportu przez Przedsiebiorstwo KASH SP.J. J.WITT. K.KASZYŃSKI.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: KASH Krzysztof Kaszyński Sp. J.

NIP beneficjenta: 9561971757

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: TORUŃ

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/15/2009word spis ilustracji, zamknięcie galerii, katastralny podatek, poleskie ogrody, podział reklamy, matematyka dyskretna, prawo konsumenta reklamacja, wnuczek umcs, gus badania, darmowy kurs kadry i płace online, parp dla samozatrudnionych, umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko polska pdf, amor, jaki biznes za 20 tys, miejsce na konferencje, fmn, krótka sprzedaż…