Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

POIG.06.01.00-04-030/10-00 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy T Komp Tomasz Kruszewski

POIG.06.01.00-04-030/10-00 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy T Komp Tomasz Kruszewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-030/10-00

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy T Komp Tomasz Kruszewski

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 399300

Wydatki kwalifikowalne: 399300

Dofinansowanie: 199650

Dofinansowanie UE: 169702.5

Nazwa beneficjenta: T Komp Tomasz Kruszewski

NIP beneficjenta: 9531065592

Kod pocztowy: 85-565

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.05.04.02-00-027/08-02 Własność intelektualna majątkiem przedsiębiorstwa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-027/08-02

Tytuł projektu: Własność intelektualna majątkiem przedsiębiorstwa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 53681.25

Wydatki kwalifikowalne: 53681.25

Dofinansowanie: 53681.25

Dofinansowanie UE: 45629.06

Nazwa beneficjenta: Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6312420815

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 2/27/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-02-110/12-07 Rozwój działalności eksportowej kluczem do sukcesu rynkowego Paweł Horbaczewski Arta Tech

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-110/12-07

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej kluczem do sukcesu rynkowego Paweł Horbaczewski Arta Tech

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 404752

Wydatki kwalifikowalne: 404752

Dofinansowanie: 206126

Dofinansowanie UE: 175207.1

Nazwa beneficjenta: Paweł Horbaczewski Arta Tech

NIP beneficjenta: 6112443556

Kod pocztowy: 54-104

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/5/2012

Data zakończenia realizacji: 11/4/2014szlachetne inwestycje, one drive zaloguj, marcin miller wzrost, fakt 24 kraj, kwadrant przepływu pieniędzy pdf, flawonoidy, odtj szczecin, rozwój medycyny, z daleka, orzechowska, 19.03, zjednoczone emiraty arabskie 2017, co to jest minerał, polish naked girl, formy ochrony przyrody, akademia rekomendacji, organ samorządowy, dyrektywa 2004/38/we…