Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

POIG.06.01.00-04-026/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Holkap Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-04-026/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Holkap Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-026/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Holkap Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Holkap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5542405262

Kod pocztowy: 85-738

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-04-007/11-00 Wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-007/11-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Events in Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5542858609

Kod pocztowy: 85-094

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/4/2011

Data zakończenia realizacji: 12/17/2011


POIG.06.01.00-04-023/12-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla firmy Partex Marking Systems Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-023/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla firmy Partex Marking Systems Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Lubicz

Wartość ogółem: 378798.9

Wydatki kwalifikowalne: 378798.9

Dofinansowanie: 189399.45

Dofinansowanie UE: 160989.53

Nazwa beneficjenta: „Partex Marking Systems” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8792125246

Kod pocztowy: 87-162

Miejscowość: Lubicz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014



ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, poradzisz, studia celne, konstytucja rp prezentacja power point, kredyt santander, dl wsei, skwp tarnów, badania nieniszczące pdf, agata gołaszewska instagram, xamarin kurs, wszelkich, mali odkrywcy, wyższa szkoła przedsiębiorczości warszawa, art. 27 ustawy o prawach konsumenta, nazwa poczta logowanie…