Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Toruń / Powiat toruński,  Toruń

POIG.06.01.00-04-020/09-01 Rozwój możliwości eksportowych firmy Graffiti BC poprzez opracowanie Planu Rozwoju Eksportu.

POIG.06.01.00-04-020/09-01 Rozwój możliwości eksportowych firmy Graffiti BC poprzez opracowanie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-020/09-01

Tytuł projektu: Rozwój możliwości eksportowych firmy Graffiti BC poprzez opracowanie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Graffiti BC

NIP beneficjenta: 8790254407

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-04-005/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy „Stal i projekt”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-005/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy „Stal i projekt”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Chełmża – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Stal i projekt Jacek Sobolewski

NIP beneficjenta: 8792161101

Kod pocztowy: 87-140

Miejscowość: Chełmża

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/23/2010

Data zakończenia realizacji: 10/15/2010


POIG.06.01.00-02-055/09-02 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu kluczem do rozszerzenia działalności eksportowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-055/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu kluczem do rozszerzenia działalności eksportowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 13500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Centrum Lokalizacji CM sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8951896425

Kod pocztowy: 51-166

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


POIG.05.04.01-02-289/12-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: „Realizowana przy pomocy komputera metoda na tworzenie struktur bazodanowych bez konieczności znajomości funkcjonowania relacyjnego systemu bazodanowego”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-289/12-02

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: „Realizowana przy pomocy komputera metoda na tworzenie struktur bazodanowych bez konieczności znajomości funkcjonowania relacyjnego systemu bazodanowego”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 172135

Wydatki kwalifikowalne: 172135

Dofinansowanie: 120494.5

Dofinansowanie UE: 102420.32

Nazwa beneficjenta: PILAB SA

NIP beneficjenta: 8943034318

Kod pocztowy: 54-427

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-14-038/13-02 „Płaski materiał filtracyjny z blend polimerowych – w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-038/13-02

Tytuł projektu: „Płaski materiał filtracyjny z blend polimerowych – w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 304671.89

Wydatki kwalifikowalne: 250046.89

Dofinansowanie: 150003.12

Dofinansowanie UE: 127502.65

Nazwa beneficjenta: „SECURA B.C.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1130021840

Kod pocztowy: 04-388

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/25/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014ncn miniatura 3, bajka franklin po polsku, pęcherzyk graafa, powr, wyporzyczyc, poig.gov.pl, co to rp, dotacja dla firm, aneks do świadectwa dojrzałości, gen amorficzny, tworzenie memów, rozprawa naukowa krzyżówka, morski list przewozowy, ecdl wsiz, 2 liga siatkówki, wsiz rzeszow dziekanat, angielski puławy, międzynarodowe standardy rachunkowości pdf, krzysztof kosik, czy finlandia jest w unii europejskiej, wysokości…