Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Włocławek,  Włocławek

POIG.06.01.00-04-018/10-00 Budowa sieci relacji z Partnerami i Klientami zagranicznymi.

POIG.06.01.00-04-018/10-00 Budowa sieci relacji z Partnerami i Klientami zagranicznymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-018/10-00

Tytuł projektu: Budowa sieci relacji z Partnerami i Klientami zagranicznymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Włocławek

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Infolex Jerzy Kustra

NIP beneficjenta: 8882731482

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/23/2010


POIG.06.01.00-04-007/09-02 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy KDM-AUTOMATYKA z Gniewkowa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-007/09-02

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy KDM-AUTOMATYKA z Gniewkowa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Gniewkowo

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: KDM-AUTOMATYKA M.Zwierzychowski i wspólnicy spółka jawna

NIP beneficjenta: 5562558247

Kod pocztowy: 88-140

Miejscowość: Gniewkowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2009

Data zakończenia realizacji: 12/29/2009


POIG.04.04.00-24-003/08-11 Budowa drugiego pieca szklarskiego Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. – wdrożenie innowacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-003/08-11

Tytuł projektu: Budowa drugiego pieca szklarskiego Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. – wdrożenie innowacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 168847841.72

Wydatki kwalifikowalne: 100102055

Dofinansowanie: 39350117.82

Dofinansowanie UE: 33447600.14

Nazwa beneficjenta: Stolzle Częstochowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5730113736

Kod pocztowy: 42-209

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski / Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.06.01.00-02-028/13-00 KASKADA – innowacyjne produkty eksportowe firmy Pyrocat Catalyse World

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-028/13-00

Tytuł projektu: KASKADA – innowacyjne produkty eksportowe firmy Pyrocat Catalyse World

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 429431.76

Wydatki kwalifikowalne: 429431.76

Dofinansowanie: 322573.82

Dofinansowanie UE: 274187.74

Nazwa beneficjenta: PYROCAT CATALYSE WORLD sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8951953212

Kod pocztowy: 51-610

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/4/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015bagiński, strefa międzyzwrotnikowa, kazachska, stereotypie, smoczyński, jaskinia solna, god of war mapy skarbów, kompetencje rpo, grupa wyszehradzka flaga, substancje powierzchniowo czynne, struktura zarządzania, kurs księgowości warszawa bezpłatny, korneliusz, biologia na czasie sprawdzian, punkt materialny wykonuje drgania harmoniczne o amplitudzie a, witex radom, kamera lublin, compertus, wyzwaniem, broda tv…