Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Toruń / Powiat toruński,  Toruń

POIG.06.01.00-04-013/09-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Laude.pl sp. z o.o.

POIG.06.01.00-04-013/09-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Laude.pl sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-013/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Laude.pl sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: LAUDE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9562224293

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: TORUŃ

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


POIG.05.04.02-00-014/08-04 Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-014/08-04

Tytuł projektu: Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 195170

Wydatki kwalifikowalne: 195170

Dofinansowanie: 195170

Dofinansowanie UE: 165894.5

Nazwa beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

NIP beneficjenta: 8130010538

Kod pocztowy: 35-959

Miejscowość: Rzeszów

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010równanie van der pola, odsetki od wynagrodzenia, co oznaczają skróty w planie lekcji, rusini, znaki topograficzne powierzchniowe, definicja polityki, uwarunkowana synonim, 100 centów krzyżówka, gnieszk, 2lo lublin, instrukcja użytkownika, donkwiat, urlop.macierzynski, praca śum, ile trwa urlop wychowawczy, przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego, instrukcja ir 8, zastawka krętniczo-kątnicza, forus centrum medyczne, salon lejdis, marketing internetowy pdf, środki obrotowe, sto pięćdziesiąt…