Kujawsko-pomorskie,  ŁYSOMICE,  Powiat toruński

POIG.06.01.00-04-011/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy POLDER SP. z o.o.

POIG.06.01.00-04-011/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy POLDER SP. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-011/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy POLDER SP. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Łysomice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: POLDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9561842729

Kod pocztowy: 87-148

Miejscowość: ŁYSOMICE

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/30/2010


POIG.04.04.00-30-028/09-06 Wdrożenie koncepcyjnej technologii produkcji cylindrycznie zbieżnych słupów stalowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-028/09-06

Tytuł projektu: Wdrożenie koncepcyjnej technologii produkcji cylindrycznie zbieżnych słupów stalowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Stare Miasto

Wartość ogółem: 119529500

Wydatki kwalifikowalne: 97725000

Dofinansowanie: 39090000

Dofinansowanie UE: 33226500

Nazwa beneficjenta: Europoles Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222581342

Kod pocztowy: 62-571

Miejscowość: Krągola

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013


POIG.05.04.01-26-014/13-04 Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „Opracowanie systemu mocowań szyb PARALEL LINE do ciężkiego szkła o dużych wymiarach – ułożenie szkła równoległe (dwa rodzaje klipsa ozdobnego)”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-26-014/13-04

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „Opracowanie systemu mocowań szyb PARALEL LINE do ciężkiego szkła o dużych wymiarach – ułożenie szkła równoległe (dwa rodzaje klipsa ozdobnego)”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Gmina: Jędrzejów

Wartość ogółem: 161158.42

Wydatki kwalifikowalne: 161158.42

Dofinansowanie: 112810.89

Dofinansowanie UE: 95889.25

Nazwa beneficjenta: R&M ALUFASADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9930284858

Kod pocztowy: 28-300

Miejscowość: Jędrzejów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.01.00-02-008/11-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Spółdzielnię Inwalidów SPAMEL

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-008/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Spółdzielnię Inwalidów SPAMEL

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Twardogóra

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Spółdzielnia Inwalidów SPAMEL

NIP beneficjenta: 9110007746

Kod pocztowy: 56-416

Miejscowość: Twardogóra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012mikroorganizmy, gov wybory, paragraf 4300, życie w glebie i wodzie sprawdzian klasa 6, 447 kierunkowy, pracodawca com, miniwykład, słowacki lo, ochrona praw człowieka, uproszczona ewidencja odpadów a bdo, znak mniejsze większe, zasada subsydiarności, proc, szkolenie sap cena, kierunek kariera prawo jazdy, rekrutacja 2019, odpracowanie dnia wolnego a zwolnienie lekarskie…