Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

POIG.06.01.00-04-011/09-00 Rozwój eksportu w przedsiębiorstwie Slican poprzez opracowanie strategii.

POIG.06.01.00-04-011/09-00 Rozwój eksportu w przedsiębiorstwie Slican poprzez opracowanie strategii.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-011/09-00

Tytuł projektu: Rozwój eksportu w przedsiębiorstwie Slican poprzez opracowanie strategii.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Slican Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5540232202

Kod pocztowy: 85-124

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2009


POIG.06.01.00-02-120/11-04 CompLearn e-Learning: eksport zdalnych szkoleń informatycznych na rynek japoński

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-120/11-04

Tytuł projektu: CompLearn e-Learning: eksport zdalnych szkoleń informatycznych na rynek japoński

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 355327.78

Wydatki kwalifikowalne: 355327.78

Dofinansowanie: 177663.89

Dofinansowanie UE: 151014.3

Nazwa beneficjenta: CompSecur sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8971739249

Kod pocztowy: 50-020

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.06.01.00-02-156/10-00 Podniesienie konkurencyjności CapitalConcept poprzez udział w targach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-156/10-00

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności CapitalConcept poprzez udział w targach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: CapitalConcept Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8971762656

Kod pocztowy: 50-075

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.05.04.01-24-004/09-05 Ochrona własności przemysłowej w zakresie sposobu wytwarzania polimerycznego spoiwa budowlanego i polimerycznego materiału budowlanego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-004/09-05

Tytuł projektu: Ochrona własności przemysłowej w zakresie sposobu wytwarzania polimerycznego spoiwa budowlanego i polimerycznego materiału budowlanego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 113777.9

Wydatki kwalifikowalne: 112200

Dofinansowanie: 78540

Dofinansowanie UE: 66759

Nazwa beneficjenta: Włodzimierz Mysłowski

NIP beneficjenta: 5471179722

Kod pocztowy: 43-346

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/14/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015mięsień mos, tematy prac magisterskich, naruszenie dóbr osobistych, autorka przekształciła w tytule frazeologizm sprawy sercowe, taylor zarządzanie, fundacja sąsiedzi, model du ponta, rozwój przedsiębiorstwa praca magisterska, umowa b2b wzór, wskaż wyrażenia w których opisano postanowienia konstytucji 3 maja, sensopaka, uporządkuj chronologicznie wydarzenia, wirtualna uczelnai, podatekvat, intelektualny co to znaczy, zysk strata netto w bilansie, motywy podjęcia działalności gospodarczej, barbara berecka, poparzyć…