Gniewkowo,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat inowrocławski

POIG.06.01.00-04-007/09-02 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy KDM-AUTOMATYKA z Gniewkowa.

POIG.06.01.00-04-007/09-02 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy KDM-AUTOMATYKA z Gniewkowa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-007/09-02

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy KDM-AUTOMATYKA z Gniewkowa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Gniewkowo

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: KDM-AUTOMATYKA M.Zwierzychowski i wspólnicy spółka jawna

NIP beneficjenta: 5562558247

Kod pocztowy: 88-140

Miejscowość: Gniewkowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2009

Data zakończenia realizacji: 12/29/2009


POIG.05.04.01-24-010/12-01 Modułowa instalacja do produkcji biopaliw z tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-010/12-01

Tytuł projektu: Modułowa instalacja do produkcji biopaliw z tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Gmina: M. Świętochłowice

Wartość ogółem: 124696

Wydatki kwalifikowalne: 124696

Dofinansowanie: 87287.2

Dofinansowanie UE: 74194.12

Nazwa beneficjenta: Sun Volt Tech Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6272596406

Kod pocztowy: 41-600

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.06.01.00-02-058/10-01 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Elix w zakresie oferty aromamarketingu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-058/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Elix w zakresie oferty aromamarketingu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Elix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9151696582

Kod pocztowy: 54-610

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.06.01.00-04-002/10-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu AKO S.A. z Bydgoszczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-002/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu AKO S.A. z Bydgoszczy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 332000

Wydatki kwalifikowalne: 332000

Dofinansowanie: 166000

Dofinansowanie UE: 141100

Nazwa beneficjenta: „AKO” – SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5541795835

Kod pocztowy: 85-744

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-02-083/09-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy BELLISSIMA S.C.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-083/09-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy BELLISSIMA S.C.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BELLISSIMA Spółka Cywilna Andrzej Dziadowicz. Andrzej Wencel

NIP beneficjenta: 8971677123

Kod pocztowy: 53-676

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.06.01.00-02-308/11-07 Ekspansja firmy TRO MEDIA SA na rynki zagraniczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-308/11-07

Tytuł projektu: Ekspansja firmy TRO MEDIA SA na rynki zagraniczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 397976.54

Wydatki kwalifikowalne: 397976.54

Dofinansowanie: 198988.27

Dofinansowanie UE: 169140.02

Nazwa beneficjenta: Indata Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8971755969

Kod pocztowy: 54-204

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013narwiański park krajobrazowy, biblioteka uniwersytet rzeszowski, wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej, odnawialne źródła energii literatura pdf, agnieszka bartusiak model, platforma 2019, hagiografia co to, rektor, granice polski 1939, książki o dwudziestoleciu międzywojennym, dostojewskiego, rynek pracy 2025, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jak sprawdzić nip europejski, potocznie banknot dolarowy nie twardy, wisznice pl, testy bhp pytania i odpowiedzi chomikuj, czy dla ochrony utworu konieczne jest jego ukończenie przez twórcę, dziewczyna__jesienna…