Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Toruń / Powiat toruński,  Toruń

POIG.06.01.00-04-003/10-00 Zakup usługi przygotowania Planu rozwoju eksportu dla firmy Optiguard sp. z o. o.

POIG.06.01.00-04-003/10-00 Zakup usługi przygotowania Planu rozwoju eksportu dla firmy Optiguard sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-003/10-00

Tytuł projektu: Zakup usługi przygotowania Planu rozwoju eksportu dla firmy Optiguard sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Optiguard sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 9562130391

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/15/2010

Data zakończenia realizacji: 9/15/2010


POIG.06.01.00-02-189/10-00 Plan rozwoju eksportu dla firmy Alkam System Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-189/10-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla firmy Alkam System Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Legnica

Gmina: M. Legnica

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Alkam System Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6912218803

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.05.04.01-12-014/10-05 Pozyskanie ochrony międzynarodowej na wynalazek technologii nakładania powłoki lakierniczej przy wykorzystaniu wygrzewania indukcyjnego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-014/10-05

Tytuł projektu: Pozyskanie ochrony międzynarodowej na wynalazek technologii nakładania powłoki lakierniczej przy wykorzystaniu wygrzewania indukcyjnego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 24844.31

Wydatki kwalifikowalne: 20577

Dofinansowanie: 14403.9

Dofinansowanie UE: 12243.32

Nazwa beneficjenta: QNC Andrzej Stasz

NIP beneficjenta: 6771006707

Kod pocztowy: 30-740

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


POIG.06.01.00-02-304/11-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Value Based Advisors Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-304/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Value Based Advisors Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Value Based Advisors Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6121657268

Kod pocztowy: 52-339

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2012

Data zakończenia realizacji: 7/14/2014


POIG.06.01.00-02-071/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Neocraft Sp. z o.o. w celu ekspansji zagranicznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-071/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Neocraft Sp. z o.o. w celu ekspansji zagranicznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 531700

Wydatki kwalifikowalne: 531700

Dofinansowanie: 399400

Dofinansowanie UE: 339490

Nazwa beneficjenta: Neocraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8943010861

Kod pocztowy: 53-612

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.06.01.00-02-010/13-02 Rozwój firmy Michał Kuzborski LAMA MEDIA poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-010/13-02

Tytuł projektu: Rozwój firmy Michał Kuzborski LAMA MEDIA poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 542465.9

Wydatki kwalifikowalne: 542465.9

Dofinansowanie: 407349.42

Dofinansowanie UE: 346247

Nazwa beneficjenta: LAMA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8982011132

Kod pocztowy: 50-425

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015www.msp.com, stopnie wojskowe kawalerii konnej, podzielony 2017, operacyjny, niewęgłowski, filologia warszawa, art 233 kk oświadczenie, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, małgorzata orzeł, rodo przepisy, własność intelektualna ustawa, poczta gazeta logowanie, helix immuno-oncology, perspektywa żabia…