Zabrodzie

POIG.06.01.00-02-217/10-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Horeca

POIG.06.01.00-02-217/10-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Horeca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-217/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Horeca

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 393500

Wydatki kwalifikowalne: 393500

Dofinansowanie: 196750

Dofinansowanie UE: 167237.5

Nazwa beneficjenta: HORECA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8961379795

Kod pocztowy: 52-351

Miejscowość: Zabrodzie

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.05.04.01-12-013/10-01 Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci metody zapisywania i przekazywania kodów jednorazowych jako haseł alfanumerycznych w krajach układu współpracy patentowej – Patent Cooperation Treaty (PCT).

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-013/10-01

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci metody zapisywania i przekazywania kodów jednorazowych jako haseł alfanumerycznych w krajach układu współpracy patentowej – Patent Cooperation Treaty (PCT).

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 498606

Wydatki kwalifikowalne: 498606

Dofinansowanie: 349024.2

Dofinansowanie UE: 296670.57

Nazwa beneficjenta: DCO4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772327891

Kod pocztowy: 31-116

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/16/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-02-014/10-00 Start do eksportu – Producent Obuwia Nobex s.c.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-014/10-00

Tytuł projektu: Start do eksportu – Producent Obuwia Nobex s.c.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Nobex s.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

NIP beneficjenta: 8950013398

Kod pocztowy: 51-141

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010instytut biznesu, nip uek, ewidencja sprzedaży vat wzór wypełnienia, protokół zdawczo odbiorczy domu wzór doc, lnba, wzór umowy współpracy między firmami, zapisz kolejne równania równoważne które otrzymasz po wykonaniu wskazanych przekształceń, studia podyplomowe audyt, instytut eeg, akademia medyczna poznań, usos web uł, chłopcy z ogrodu botanicznego, russeau, artur jedynak, harmonogram rzeczowo finansowy wzór…