Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.06.01.00-02-204/10-00 Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Honaro.

POIG.06.01.00-02-204/10-00 Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Honaro.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-204/10-00

Tytuł projektu: Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Honaro.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Karol Andruszków Honaro

NIP beneficjenta: 8992453475

Kod pocztowy: 53-334

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.05.04.01-24-104/08-09 Przeprowadzanie postępowań zmierzających do uzyskania ochrony wynalazku Nośnik reklamowy na ogrzane powietrze w wybranych krajach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-104/08-09

Tytuł projektu: Przeprowadzanie postępowań zmierzających do uzyskania ochrony wynalazku Nośnik reklamowy na ogrzane powietrze w wybranych krajach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Gmina: M. Chorzów

Wartość ogółem: 177523.57

Wydatki kwalifikowalne: 150235.21

Dofinansowanie: 105164.64

Dofinansowanie UE: 89389.94

Nazwa beneficjenta: Krzysztof Maj Optimax Finance

NIP beneficjenta: 6451000117

Kod pocztowy: 42-235

Miejscowość: Lelów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/25/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-071/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Neocraft Sp. z o.o. w celu ekspansji zagranicznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-071/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Neocraft Sp. z o.o. w celu ekspansji zagranicznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 531700

Wydatki kwalifikowalne: 531700

Dofinansowanie: 399400

Dofinansowanie UE: 339490

Nazwa beneficjenta: Neocraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8943010861

Kod pocztowy: 53-612

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.05.04.01-12-017/13-02 Wsparcie na realizację faz krajowej i miedzynarodowej zgłoszenia patentowego wynalazku dotyczącego geoinżynieryjnej powłoki solarnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-017/13-02

Tytuł projektu: Wsparcie na realizację faz krajowej i miedzynarodowej zgłoszenia patentowego wynalazku dotyczącego geoinżynieryjnej powłoki solarnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 29298.39

Wydatki kwalifikowalne: 26456.74

Dofinansowanie: 18493.26

Dofinansowanie UE: 15719.27

Nazwa beneficjenta: VIS INVENTIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772289558

Kod pocztowy: 30-201

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2014

Data zakończenia realizacji: 10/30/2014wniosek o paszport lublin pdf, przyrządzania, adam niwiński, zgłoszenie udziału, magistr, nawiaze wspolprace z producentem mebli, poczęstunek, spotkaliśmy, antywirus definicja, www.wneiz.pl, chronemika, wyniki rekrutacji, stomilex, zakressynonim, centralny rejestr beneficjentów, udt windy…