Bobrów,  Dolnośląskie,  Powiat jeleniogórski / Powiat m. Jelenia Góra

POIG.06.01.00-02-198/11-00 Rozwój eksportu szansą dla firmy KM-System

POIG.06.01.00-02-198/11-00 Rozwój eksportu szansą dla firmy KM-System

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-198/11-00

Tytuł projektu: Rozwój eksportu szansą dla firmy KM-System

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „KM-System” Mariusz Chmielewski. Krzysztof Słowik s.c.

NIP beneficjenta: 6112543648

Kod pocztowy: 58-508

Miejscowość: Bobrów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski / Powiat m. Jelenia Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/24/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.06.01.00-02-064/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez MGM SYSTEMS S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-064/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez MGM SYSTEMS S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 367070

Wydatki kwalifikowalne: 367070

Dofinansowanie: 275927.5

Dofinansowanie UE: 234538.37

Nazwa beneficjenta: MGM Systems S.A.

NIP beneficjenta: 8982054615

Kod pocztowy: 50-428

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.06.00-18-004/12-02 Wdrożenie produkcji donic z warstwą nawilżająco/nawożącą z superabsorpcyjnego nanokompozytu polimerowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-18-004/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie produkcji donic z warstwą nawilżająco/nawożącą z superabsorpcyjnego nanokompozytu polimerowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 11316000

Wydatki kwalifikowalne: 9200000

Dofinansowanie: 4600000

Dofinansowanie UE: 3910000

Nazwa beneficjenta: ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak

NIP beneficjenta: 8130137664

Kod pocztowy: 35-206

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015biogram, wypełnianie wniosków, matura próbna chemia, klimatyzacja do serwerowni, średni wzrost kobiet, impozycja w indesign, komunikacja w internecie pdf, serial outsider, dron opinie, oslo koronawirus, botm gov pl, legalis, co to jest covid-19, www pwsz krosno pl, you can dance 2019, jakie refleksje na temat relacji jednostki ze społeczeństwem wyrażają twórcy w swoich dziełach, campus umcs, życie codzienne na ukrainie, jak witia czesnok wiózł liochę sztyra do domu opieki…