Dolnośląskie,  Ołdrzychowice Kłodzkie,  Powiat kłodzki

POIG.06.01.00-02-184/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE MARTA ANNA RAKOCZY

POIG.06.01.00-02-184/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE MARTA ANNA RAKOCZY

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-184/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE MARTA ANNA RAKOCZY

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE MARTA ANNA RAKOCZY

NIP beneficjenta: 8871510719

Kod pocztowy: 57-360

Miejscowość: Ołdrzychowice Kłodzkie

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.05.04.02-00-014/08-04 Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-014/08-04

Tytuł projektu: Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.02

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 195170

Wydatki kwalifikowalne: 195170

Dofinansowanie: 195170

Dofinansowanie UE: 165894.5

Nazwa beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

NIP beneficjenta: 8130010538

Kod pocztowy: 35-959

Miejscowość: Rzeszów

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.05.04.01-24-004/09-05 Ochrona własności przemysłowej w zakresie sposobu wytwarzania polimerycznego spoiwa budowlanego i polimerycznego materiału budowlanego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-004/09-05

Tytuł projektu: Ochrona własności przemysłowej w zakresie sposobu wytwarzania polimerycznego spoiwa budowlanego i polimerycznego materiału budowlanego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 113777.9

Wydatki kwalifikowalne: 112200

Dofinansowanie: 78540

Dofinansowanie UE: 66759

Nazwa beneficjenta: Włodzimierz Mysłowski

NIP beneficjenta: 5471179722

Kod pocztowy: 43-346

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/14/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.05.04.01-30-003/13-01 Zgłoszenie w ramach jednego wniosku zbiorowego 80 wzorów przemysłowych przez Fibar Group SA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-003/13-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie w ramach jednego wniosku zbiorowego 80 wzorów przemysłowych przez Fibar Group SA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 44981

Wydatki kwalifikowalne: 44981

Dofinansowanie: 31486.7

Dofinansowanie UE: 26763.69

Nazwa beneficjenta: FIBAR GROUP SA

NIP beneficjenta: 7811858097

Kod pocztowy: 60-421

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014punkt c należy do odcinka de środkiem odcinka dc jest punkt a, stopa bezrobocia wzór, wirus blacklist, office teams, budynek twojej szkoły jest stary i zaniedbany. napisz list do władz lokalnych, dane burzowe, cytaty o śmierci bliskiej osoby, warmińsko mazurskie, radość życia, stan równowagi, kurs archiwisty, piosenki turystyczne youtube, spektrometria, benzoesan metylu…