Wrocław

POIG.06.01.00-02-174/10-00 Rozwój działalności firmy EL-Piast poprzez Plan rozwoju eksportu

POIG.06.01.00-02-174/10-00 Rozwój działalności firmy EL-Piast poprzez Plan rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-174/10-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności firmy EL-Piast poprzez Plan rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: EL-Piast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8971707284

Kod pocztowy: 05-020

Miejscowość: Wrocław

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.01.00-02-070/13-01 Rozwój spółki SAAS SOLUTIONS poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-070/13-01

Tytuł projektu: Rozwój spółki SAAS SOLUTIONS poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 544940

Wydatki kwalifikowalne: 544940

Dofinansowanie: 409063.78

Dofinansowanie UE: 347704.21

Nazwa beneficjenta: SaaS Solutions Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8943038546

Kod pocztowy: 54-613

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.06.01.00-02-031/12-00 Wdrożenie planu rozwoju eksportu produktów i usług firmy IPW Piotr Wawrzynów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-031/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu produktów i usług firmy IPW Piotr Wawrzynów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 315682

Wydatki kwalifikowalne: 315682

Dofinansowanie: 161591

Dofinansowanie UE: 137352.35

Nazwa beneficjenta: PIOTR WAWRZYNÓW IPW

NIP beneficjenta: 9121064423

Kod pocztowy: 52-235

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/3/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-02-055/09-02 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu kluczem do rozszerzenia działalności eksportowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-055/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu kluczem do rozszerzenia działalności eksportowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 13500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Centrum Lokalizacji CM sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8951896425

Kod pocztowy: 51-166

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


POIG.06.01.00-02-126/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy GEDEON

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-126/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy GEDEON

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Dzierżoniów – miasto

Wartość ogółem: 382480

Wydatki kwalifikowalne: 382480

Dofinansowanie: 194990

Dofinansowanie UE: 165741.5

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „”GEDEON”” – M.SOCHA. W.RUTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 8820015269

Kod pocztowy: 58-200

Miejscowość: Dzierżoniów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.06.01.00-02-080/10-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Domu Samochodowego GERMAZ Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-080/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Domu Samochodowego GERMAZ Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 225057.16

Wydatki kwalifikowalne: 222189.56

Dofinansowanie: 111094.78

Dofinansowanie UE: 94430.56

Nazwa beneficjenta: Dom Samochodowy Germaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8940005440

Kod pocztowy: 54-428

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/3/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.06.01.00-02-031/12-00 Wdrożenie planu rozwoju eksportu produktów i usług firmy IPW Piotr Wawrzynów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-031/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu produktów i usług firmy IPW Piotr Wawrzynów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 315682

Wydatki kwalifikowalne: 315682

Dofinansowanie: 161591

Dofinansowanie UE: 137352.35

Nazwa beneficjenta: PIOTR WAWRZYNÓW IPW

NIP beneficjenta: 9121064423

Kod pocztowy: 52-235

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/3/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-02-151/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Domex Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-151/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Domex Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Dzierżoniów – miasto

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: DOMEX Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8821866503

Kod pocztowy: 58-200

Miejscowość: Dzierżoniów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/8/2010

Data zakończenia realizacji: 4/7/2011dytki, wniosek o uznanie pracownika za podatnika podlegającego nieograniczonemu, norsok m-501 kurs, krajowa integracja ewidencji gruntów, dotyczace, centrum polski, pytania na ig, tymczasem na podlasiu, metodyka pcm, korona basen, oferta handlowa po angielsku wzór, barbara wrońska, uniwersytet przyrodniczy w lublinie, anna i król, praca ncn, tomasz komornicki, kampus, dialog po hiszpańsku, art 267 kk komentarz, nobel z ekonomii 2017, 28 listopada, prof. zw. dr hab….