Dolnośląskie,  Powiat złotoryjski,  Wilków

POIG.06.01.00-02-134/10-05 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie MINE MASTER Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-02-134/10-05 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie MINE MASTER Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-134/10-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie MINE MASTER Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja

Wartość ogółem: 295328.01

Wydatki kwalifikowalne: 295328.01

Dofinansowanie: 147664

Dofinansowanie UE: 125514.4

Nazwa beneficjenta: MINE MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6940007277

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Wilków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.05.04.01-16-003/13-01 Zgłoszenie wzoru użytkowego konstrukcji systemu montażu błotników rowerowych na drutach bocznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-16-003/13-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie wzoru użytkowego konstrukcji systemu montażu błotników rowerowych na drutach bocznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 29549.52

Wydatki kwalifikowalne: 15602.4

Dofinansowanie: 10921.68

Dofinansowanie UE: 9283.42

Nazwa beneficjenta: P.P.H. Simpla S.C. Andrzej Murawski. Robert Polak

NIP beneficjenta: 7531886187

Kod pocztowy: 48-304

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-22-003/11-05 Zgłoszenie w procedurze międzynarodowej PCT wynalazku – zbiornika ciśnieniowego. zwłaszcza wydłużonego toroidalnego – w celu uzyskania ochrony własności przemysłowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-003/11-05

Tytuł projektu: Zgłoszenie w procedurze międzynarodowej PCT wynalazku – zbiornika ciśnieniowego. zwłaszcza wydłużonego toroidalnego – w celu uzyskania ochrony własności przemysłowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 425900

Wydatki kwalifikowalne: 425900

Dofinansowanie: 255540

Dofinansowanie UE: 217209

Nazwa beneficjenta: ELPIGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9570811415

Kod pocztowy: 80-298

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski / Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-02-010/13-02 Rozwój firmy Michał Kuzborski LAMA MEDIA poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-010/13-02

Tytuł projektu: Rozwój firmy Michał Kuzborski LAMA MEDIA poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 542465.9

Wydatki kwalifikowalne: 542465.9

Dofinansowanie: 407349.42

Dofinansowanie UE: 346247

Nazwa beneficjenta: LAMA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8982011132

Kod pocztowy: 50-425

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-094/09-01 Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Multimet sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-094/09-01

Tytuł projektu: Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Multimet sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Gmina: Przemków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Multimet sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6922261373

Kod pocztowy: 59-170

Miejscowość: Przemków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/10/2009

Data zakończenia realizacji: 3/9/2010


POIG.06.01.00-02-010/13-02 Rozwój firmy Michał Kuzborski LAMA MEDIA poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-010/13-02

Tytuł projektu: Rozwój firmy Michał Kuzborski LAMA MEDIA poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 542465.9

Wydatki kwalifikowalne: 542465.9

Dofinansowanie: 407349.42

Dofinansowanie UE: 346247

Nazwa beneficjenta: LAMA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8982011132

Kod pocztowy: 50-425

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-02-022/12-00 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PPH Vitbis-Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-022/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PPH Vitbis-Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja – miasto

Wartość ogółem: 397340

Wydatki kwalifikowalne: 397340

Dofinansowanie: 198670

Dofinansowanie UE: 168869.5

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „VITBIS-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6941607890

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014mapa swiata panstwa, katalog umcs, anna wyszkoni facebook, spearmana, przetargi poligrafia, środkowa w trójkącie prostokątnym, aleksandra k. wiśniewska instagram, tablice rejestracyjne ukraina, stosunek stechiometryczny, politechnika łódzka ects, niestety chwilowo występują problemy natury technicznej. spróbuj ponownie później., tarcza 1, bibliotekaumcs, co to jest preambuła, seriale podobne do sherlocka, ministerstwo gospodarki departamenty, arkusz, kiewicz twitter, woda rysunki, интер онлайн ютуб, nowe kierunki studiów 2018, matura czerwiec 2017 matematyka rozszerzona odpowiedzi…